Enklare att parkera elbilar

I början av februari gick regeringen ut och berättade ett norsk-svenskt samarbete för fler elbilar ska inledas, ett projekt som främst ska fokusera på en förbättrad laddinfrastruktur, alltså laddplatser, skyltar och parkeringsplatser med mera.

Idag skriver Teknikens Värld om att Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att snabbutreda reglerna kan ändras för att det ska bli möjligt att reservera parkeringsplatser för elbilar. Senast den 10 maj ska de presentera ett förslag och det är välkommet.

Fortum kan utifrån sitt laddbilsprojekt konstatera att det är svårt att skapa en infrastruktur för laddfordon om de platser där laddstolparna står inte går att reservera för just laddbilar. Inte minst där det som i fallet med Stockholms innerstad är en brist på parkeringsplatser redan från början.

Vi tycker att Transportstyrelsen på eget initiativ gärna får titta på andra frågor också, exempelvis undantag från biltullar, möjlighet att köra i kollektivtrafikfilerna.