Enklare koll på energianvändning – direkt i mobilen

Nu kan alla Stockholms bostadsrättföreningar och fastighetsägare med fjärrvärme få ännu enklare koll på sin fastighets värmeanvändning. Fortum Värme lanserar som start på det nya året en app där man enkelt kan ha koll på sin värmeanvändning, jämföra med sin fjärrvärmeprognos samt få en översikt av sina fakturor. Som komplement till appen finns Energikontot på fortum.se, vilken underlättar för de kunder som har behov av djupare energiuppföljningar och analyser över längre tid.

Idag är våra smarta telefoner ett självklart arbetsverktyg både privat och på arbetet. Vi har vant oss vid att göra ärenden var och när som helst. Den här typen av användarvänliga appar efterfrågas inom allt fler områden och Fortum Värme har tagit till sig av kundernas önskemål. Den nya appen som heter Fortum Värme kan laddas ner gratis och finns till både Iphone och Android. Med appen kan man bland annat hålla koll på fastighetens verkliga energianvändning gentemot prognos, justera larmgränser och jämföra den egna anläggningens funktion med liknande fastigheter.

– Vi hoppas att fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inleder det nya året med att ladda ner appen för att sedan upptäcka hur lätt det kan vara att ha en löpande koll på sin energianvändning. Appen har utvecklats tillsammans med kunderna för att vara så användarvänlig som möjligt och vi tar löpande till oss tips på hur den ytterligare kan förfinas, säger Carl Stening, affärsutvecklare på Fortum Värme

Via appen Fortum Värme kan du bland annat:

  • Stämma av den verkliga förbrukningen mot din fjärrvärmeprognos
  • Se normalårskorrigerad* energianvändning
  • Justera larmgränser för effekt och returtemperatur
  • Se nyckeltal som visar hur anläggningen går gentemot liknande fastigheters
  • Hålla koll på sina fakturor
  • Kontakta kundservice
  • Frågor och svar
  • Läsa om de senaste nyheterna

På Energikontot på fortum.se, har man tillgång till mer detaljerade grafer och verktyg med möjlighet att ladda ner energistatistiken till sin dator. Energikontot är en av de viktigaste kanalerna när det gäller att informera och interagera med kunder och därför är det viktigt att hela tiden utvecklas i takt med att behovet växer. Under 2014 användes Energikontot av ca en tredjedel av Fortum Värmes kunder.

*Normalårskorrigerad energianvändning gör det möjligt att jämföra energianvändningen mellan olika perioder oberoende av utomhustemperaturen.

App i iphone 3

För mer information kontakta:
Carl Stening, Affärsutvecklare på Fortum Värme 072-248 16 69
Ebba Jemt, Marknadsföringschef Fortum Värme 070-344 56 97

Om AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren 2010-2015 investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmregionen. Senast 2030 ska fjärrvärme i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 500 fjärrvärme – och fjärrkylakunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas.