Ericsson värmer 15 000 lägenheter genom Öppen Fjärrvärme

Fortum Värme och Datacenter i Rosersberg AB, ett helägt dotterbolag till Ericsson, har tecknat avtal för leverans av kyla och värmeåtervinning för Ericssons nya datacenter i Rosersberg norr om Stockholm. Överskottsvärmen från datacentret räcker för att värma 15 000* lägenheter, motsvarande en stad av Arvikas storlek. 

Förutom den ekonomiska nyttan med att återvinna överskottsvärme, innebär affären även ett stort miljövärde. Genom återvinningen av värmen väntas koldioxidutsläppen minska med motsvarande 4 800 ton, per år.

”Vi arbetar hårt för att få fler datahallar till Stockholm och för att få fler att återvinna sin spillvärme via Öppen Fjärrvärme. Stockholm har närheten till ICT och fjärrvärmenätet vilket är stora fördelar”, säger Ola Axelsson affärsutvecklare på Fortum Värme.

Samarbetet omfattar leverans av kyla på 10 MW och 80 GWh återvunnen energi per år, värme som annars skulle fläktas bort.

Återvinningen av värmen bidrar till att Ericsson genom datahallen i Rosersberg årligen värmer cirka 15 000* lägenheter, en siffra motsvarande uppvärmning av en stad i Arvikas storlek. Den nya anläggningen i Rosersberg planeras stå klar hösten 2017.

Öppen Fjärrvärme är ett koncept för att återvinna värme från verksamheter med överskottsvärme som Fortum Värme lanserade 2014. Under 2015 bidrog Öppen Fjärrvärme till att värma 600 lägenheter i Stockholm. Tidigare i år tecknade Fortum Värme även avtal för värmeåtervinning med hostingleverantören Glesys samt även nyligen med Hemköp i Farsta Centrum.

*(3:a enligt nybyggnadsregler)

För mer information, kontakta: Viktoria Raft, presschef Fortum Värme viktoria.raft@fortum.com

Om Fortum Värme
Fortum Värme är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget levererar värme och kyla till cirka 10 000 kunder och en stor del av de som bor och verkar i Stockholmsregionen. Tillsammans med kunderna har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Företaget ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Fortum Värme investerar 7 miljarder kronor i ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen 2010-2016. Senast 2030 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 100 procent av förnybar och återvunnen energi.