Esbo stad, Valmet Automotive, Fortum och Nokia utvecklar Eco Urban Living i finländska Esbo

Marie Fossum, Affärsutvecklingschef på Fortum ser samarbetet som möjligheter för samtliga partners att ta en ledande position inom den nya teknologin

– Fortum och Esbo Stad har samarbetat sedan 2008 för att stödja en större introduktion av elbilar. Det nya samarbetet ger en snabb utveckling av den infrastruktur som behövs för att kunna ladda elbilarna. Samtliga partners är övertygade om potentialen för elbilar i Finland och att en ökad användning kan bidra till att uppnå EU:s klimatmål.

Fortum och Stockholms stad har tillsammans avslutat Sveriges första test i större skala med laddhybrider i projektet MobilEl. Projektet visar att det med laddhybrider är möjligt för företag och organisationer att minska sin klimatpåverkan – och att detta förbättras markant förutsatt att det finns laddmöjlighet på arbetsplatsen. Tillsammans med Stockholms stad och Stockholm Parkering har Fortum satt upp laddplatser för elfordon, så att laddinfrastrukturen ska finnas på plats när fler tillverkare erbjuder elbilar.

Fortum och Stockholms Stads har dessutom en gemensam vision Stockholm: Elbilstad 2030, där ambitionen är att Stockholm ska bli en av världens främsta miljöbilstäder och elbilar är en viktig del i det arbetet.

För mer info:
Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum, tel: 0702 160 677
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, tel: 0703 445 332