Almedalen onsdag: Ett transportsystem utan fossila bränslen till 2030 – är det möjligt?

Det var temat när Svensk Energi och Elforsk bjöd in till debatt om om riksdagens mål om en fossiloberoende transportflotta till 2030. Hur ser vägen dit ut? Vilka bränslen ska bilar, lastbilar och arbetsmaskiner drivas med? Etanol, biogas, el eller en kombination? Är prognoserna realistiska? Vi ställde några frågor till två av seminariedeltagarna, Energimyndighetens Generaldirektör Tomas Kåberger och Svensk Energis VD Kjell Jansson.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=W2JCk2XsGXs]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Ac7qofJqIlY]