EU-kommissionens förslag på klimatpolitiken – Ett steg i rätt riktning men överlappande mål kvarstår

EU-kommissionen har idag, 22 januari 2014, offentliggjort sitt förslag till EUs klimat-, och energipolitik för 2020-2030. Det är positivt att huvudfokus nu tydligt är att reducera växthusgaserna. Kommissionens föreslagna mål för utsläppsminskning på 40% till 2030 var förväntat och är i linje med det allmänt erkända EU-målet som är satt till 2050.

Den största skillnaden mot dagens politik är att det endast sätts ett mål på EU-nivå för förnyelsebar energi istället för nationella mål, vilket är ett steg i rätt riktning. Dock är målet bindande och överlappar därför målet att minska utsläpp av koldioxid. Ett bättre alternativ hade varit att lägga tyngdvikten på att minska växthusgaser och låta energisektorn ta hand om ökningen av förnybar energi på ett marknad och kostnadseffektivt sätt.

– Kommissionens förslag är en kompromiss som inte tar tillräcklig hänsyn till energikostnaders påverkan på EUs konkurrenskraft. Överlappande mål och kostnaderna för de olika stödsystemen ökar onödigt kostnaden för energi- och klimatpolitiken, vilken oundvikligen betalas av Europas energikonsumenter och skattebetalare, noterar Esa Hyvärinen, Vice President, Corporate Relations, Fortum.

En positiv aspekt i Kommissionens förslag är också stabilitetsmekanismen för utsläppshandeln, som kan användas för att lindra en central svaghet i det nuvarande systemet: de stora svängningarna i efterfrågan och det alltför stora överskottet på marknaden. Den minskar också en politisk risk som finns med återkommande inblandning i och ändringar av reglerna.

– Det är viktigt att regeringscheferna når en överenskommelse under våren 2014 av Europas energi-, och klimatpolitik, så att de politiska besluten kan fortskrida med lagstiftning. Det är avgörande att vi nu säkrar ett effektivt handelssystem för utsläppsrätter och analyserar hur vi på ett effektivt och enkelt sätt kan öka förnybar energi på EU-nivå. På så sätt kan vi ta steg mot ett åtminstone lite mer konkurrenskraftigt Europa, säger Esa Hyvärinen.

För mer information kontakta gärna:
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-5938161.