Europark tecknar avtal med Fortum om smarta parkeringslösningar för elbilar

Genom ett avtal mellan Fortum och Europark kommer Europark nu att kunna erbjuda Charge & Drive, en nyckelfärdig lösning för laddinfrastruktur för elbilar, till sina kunder. Med mer än 200 000 publika parkeringsplatser finns Europarks kunder över hela Sverige och lösningen kommer att erbjudas över hela landet. Först ut är Hageby – Världens centrum i Norrköping där två laddstolpar invigs under miljödagen den 24 mars.

Charge & Drive är ett resultat av de breda samarbeten kring utvecklingen av laddinfrastruktur som Fortum drivit under en längre period. Lösningen, som är anpassad för publika parkeringsmiljöer, använder mobilen för upplåsning, betalning och information om lediga stolpar.

-Vi behöver minska transportsektorns miljöbelastning och för en snabb omställning behöver infrastrukturen ligga före. Som Sveriges ledande parkeringsbolag har vi en viktig roll att spela och är stolta över att nu kunna erbjuda alla våra kunder den lösning som vi bedömer var den bästa på marknaden, det säger Ralf Netterlid, Europark.

Fortums lösning Charge & Drive riktar sig till företag som erbjuder parkeringsmöjligheter för sina kunder, exempelvis parkeringsoperatörer och handelscentra, men även kommuner. Samarbetet med Europark innebär att Nordens största parkeringsoperatör nu tar in laddlösningen som en del av sitt erbjudande till befintliga och nya kunder. Eftersom lösningen är fullt skalbar så kan utbyggnaden löpande anpassas.

– Nu börjar elbilarna komma ut på marknaden och vi vet att det är viktigt att det går lätt att ladda sin bil på andra ställen än hemma. Vi är glada att Europark bedömer att Charge & Drive är en lösning som möter elbilsägarnas krav på laddinfrastrukturen – enkelt, öppet och med möjlighet att via mobilen kunna se var det finns lediga stolpar, samtidigt som den är utvecklad för att vara kommersiellt attraktiv och möjlig att bygga på stegvis, säger Johan Ander, ansvarig för Charge & Drive på Fortum.

Fortums huvudfokus är att utveckla den infrastruktur som behövs och identifiera vilka krav en övergång till elfordon ställer på elnätet. Elfordon är en del av de åtgärder som möjliggör framtidens hållbara städer. Inom ramen för Norra Djurgårdsstaden arbetar Fortum aktivt med att integrera laddinfrastrukturen i energisystemet.

För ytterligare information kontakta
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige tfn: 08 671 71 34
Johan Ander, ansvarig Charge & Drive, Fortum tfn 076 101 20 64