EUs beslut är ett stort bakslag för en europeisk energimarknad

EU-parlamentet röstade i tisdags emot att hålla inne 900 miljoner utsläppsrätter för att säljas senare.  Beslutet är inte helt definitivt  ännu utan har skickats tillbaka till miljökommittén i parlamentet. Men beskedet är ändå ett nederlag för klimatet och för EU:s klimatpolitik, då det hotar utvecklingen av en gemensam europeisk energimarknad. Resultatet blir en högre nota på sikt – både för samhället och för den enskilda konsumenten.

Varför det blir så beror på många aspekter.

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, det så kallade ETS-systemet (Emissions Trading System) är enligt Fortum det enskilt viktigaste politiska instrumentet vi har för att minska koldioxidutsläppen. Genom systemet med handeln med utsläppsrätter nås EU:s klimatmål på ett marknadsmässigt sätt. Det är bevisligen kostnadseffektivt och styr utvecklingen åt rätt håll. Men för närvarande är priset mycket lågt, knappt 3€ per ton, vilket gör att det inte har någon styrande effekt längre. Priset på marknaden sjönk mer över 40 procent när beskedet från EU-parlamentet kom. Vi når helt riktigt målet till en mycket låg kostnad men samtidigt vet vi att vi har ett ännu högre mål att nå till 2030 respektive 2050. Därför är det klokt att genomföra ytterligare reduceringar när det är så billigt. Det finns annars en stor risk att vi bygger in oss i gammal fossil teknik, som är lönsam med de låga priser som finns nu.

Dessutom nu när  ETS-systemet har urvattnas leder det en stor risk att enskilda medlemsländer börjar införa egna styrmedel, t ex skatter, då staterna har räknat med en viss intäkt när de säljer utsläppsrätterna. I stället för ett EU gemensamt system får vi värsta fall en räcka av olika nationella regelverk och instrument. Detta leder i sin tur att den europeiska energimarknaden ytterligare fragmenteras och till att många företag skjuter upp investeringar i väntan på tydligare politiska mål. Risken blir då också att en omställning till ett mer hållbart energisystem drar ut onödigt långt tid och att den gemensamma europeiska elmarknaden uteblir.  Det förlorar vi alla på, eftersom priset på el förväntas vara lägre på en väl fungerande europeisk elmarknad.

För att slutgiltigt nå en så effektiv klimatpolitik som möjligt strävar vi efter en global handel. För att komma dit är det europeiska handelssystemet centralt. Flera länder såsom Korea, Australien och Kalifornien är just i färd med att utforma sina handelssystem och tanken är att dessa ska knytas samman. På så sätt kan vi få början till ett globalt pris på koldioxid, vilket är mycket positivt.

Därför gäller det att rädda systemet och oberoende av dagens negativa beslut måste insatserna fortsätta. Vi hoppas och vill verka för att EU-insitutionerna lyckas samla alla samtliga länder kring en kompromiss för att rädda handeln med utsläppsrätterna.  Systemet för handeln med utsläppsrätter är nyckeln till EU:s och den globala klimatpolitiken. Utan det riskerar vi mycket…