Fallens dag vid Krångede kraftverk – en ovanligt vital 80-åring öppnade portarna

Under Vildhussdagarna öppnade Fortum den 12 juli både dörrar och dammluckor vid Krångede kraftverk för att fira Fallens dag. Tidvis öppnade sig även himlen, men det hindrade inte nyfikna besökare, inte minst hemvändare, att ta del av kraftverkets historia, nutid och framtid. I år fyller kraftverket 80 år och samtidigt 20-årsjubilerar Krångede Kraftverksmuseum.

-Den här delen av Indalsälven är kanske mest känd för Döda Fallet som verkligen är något man bör uppleva. Men även Krångede kraftverk har en intressant historia, det var exempelvis under 1940-talet Sveriges största kraftverk både sett till effekt och till produktion, säger Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör Fortum Sverige.

Under Fallens dag brukar dammluckorna öppnas. I år, för att fira båda jubilarerna, bjuds det först på konsert med Lisa Ajax innan luckorna öppnass vid åtta ikväll. Under den halvtimme som luckorna är öppna släpper de 250 kubikmeter per sekund, det motsvarar den mängd el som tre hushåll i villa (á 25 000 KWh) använder under ett helt år.

Krångede producerar under ett normalår motsvarande den totala elanvändningen i hela Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Västmanland, drygt 1620 GWh (SCB 2015). Det är mycket och Krångedeforsarna är även det största sammanhängande fallkomplexet i Indalsälven, vilken i sig är ett av landets energirikaste vattendrag.

Trots vädret så var det ca 500 besökare på kraftverket under dagen. Flera hade egna kopplingar till Krångede med släktingar som arbetat vid kraftverket eller under konstruktionen. På 30-talet när det byggdes rekryterades nämligen en stor del av arbetskraften lokalt.

– Anläggningar som Krångede har varit helt avgörande för att göra Sverige till en modern industrialiserad välfärdsstat. Krångede är dessutom unik i och med att den när den byggdes dels var helt privat finansierad, dels genomatt den var inte var statligt ägd formade den svenska modell som vi haft därefter med statliga stamnät där även enskilda och kommunala kraftbolag tilläts överföra kraft till valfria delar av landet, säger Fredrik Karlsson.

För mer information kontakta:
Fredrik Karlsson, kommunikationsdirektör, Fortum Sverige, 076-866 77 25
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, 070 214 75 45