Falu Energi i nytt samarbete med Fortum för att energieffektivisera sina kraftvärmeverk

-Fortum ser mycket positivt på samarbetet med Falu Energi & Vatten, säger Kalle Kastan,Fortum det innebär att vi kan dela med oss av vår kunskap om hur man effektiviserar och minskar mängden utsläpp. Vi har båda högt uppsatta miljömål och från Fortums sida stöttar vi gärna processerna med den senaste tekniken så att målen kan nås.

-För Falu Energi & Vatten innebär verktyget att vi kan utveckla tillverkningsprocessen ytterligare i våra kraftvärmeverk. Det innebär att vi både kan minska våra utsläpp och därmed bidra till att uppfylla Sveriges åtagande i att motverka klimatförändringarna. Det innebär också att vi sänker våra kostnader jämfört med idag, säger, Bengt Östling, på Falu Energi och Vatten.

Fakta
Verktyget Solvo® är inriktat på att optimera driften av en kraftvärmeanläggning genom att analysera varje enskild del av processen. Det har utvecklats av Fortum i syfte att skapa en komplett lösning för modellering av prestandan på samtliga huvudkomponenter i alla typer av anläggningar. Resultatet blir en fullt optimerad anläggning som kan förbättra sin elproduktion samtidigt som bränsleåtgången, och därmed utsläppsemissionerna, minskas.

För ytterligare information kontakta:
Kalle Kastan, Fortum, Power Solutions, Marknad & Försäljning, Sverige. Tel. 070-6468120
Bengt Östling, Falu Energi & Vatten, Affärsområdeschef Fjärrvärme 070-644 08 08