Fler aktiva elkunder – en välkommen utveckling

Den långsiktiga trenden att kunderna blir mer aktiva fortsätter även i år, det visar vår uppföljning. Den kanske största skillnaden vi ser idag jämfört med några år bakåt är att allt fler aktivt väljer elavtal i samband med flytt samtidigt som antalet kunder som har anvisningsavtal sedan tidigare också minskar.

Jag tror att det finns flera orsaker till detta. Aktiva kunder har under många år varit ett tydligt önskemål från den politiska sidan. Själv tror jag kanske att det viktigaste skälet går att finna i det växande intresset för att ta kontroll över sin egen användning och även producera egen el. Att allt fler passar på att göra ett aktivt val i samband med flytt är inte särskilt förvånande, det är ju en lämplig tidpunkt. Mindre än en tredjedel av alla flyttande kunder får idag ett anvisningsavtal i samband med flytt och efter ett år har nio av tio gjort ett val. De av våra kunder som ändå ligger kvar på anvisningsavtal är i huvudsak boende i lägenhet och använder väldigt lite el.

Det som stärker mig i uppfattningen om att det finns ett värderingsskifte som driver på utvecklingen är att förändringen sker trots att elpriset under lång tid nu legat på mycket låga nivåer. Inte minst för lägenhetskunder är skillnaden i kronor och ören mellan olika avtal inte särskilt stor.

Jag tycker det är bra att fler tar steget till att göra aktiva val eftersom det i sin tur öppnar upp för att bredda relationen med de som väljer oss som leverantör.

Fredrik Landahl, VD för Fortums elhandelsföretag
Följ mig gärna på Twitter, @FredrikLandahl