Flera positiva besked i energiuppgörelsen

Uppgörelsen omfattar många områden där beskedet om slopandet av den särskilda effektskatten på kärnkraft på två år har avgörande betydelse. Vi ser nu en realistisk möjlighet att fullfölja nödvändiga investeringar för möta kravet på oberoende härdkylning till år 2020. Samtidigt hade vi hoppats på att subventionerna till mogna kraftproduktionsslag skulle upphöra och därmed möjliggöra en effektiv marknad med pris på koldioxid som det kraftfulla styrmedlet.

-Vi kommer givetvis nu att analysera helheten och utifrån den bedöma hur vi på ett konstruktivt kan utveckla elmarknaden för våra kunders bästa, säger Birgitta Resvik, chef för Fortums samhällskontakter i  Sverige.

På kärnkraftssidan är beskedet om utfasningen av effektskatten central, att överenskommelsen också utökar placeringsmöjligheterna i kärnavfallsfonden och att det utreds om eventuell förändringar av drifttider är också glädjande. Vattenkraftens betydelse som ryggrad i det svenska kraftsystemet kommer att öka i framtiden, därför är beskedet om fastighetsskatten välkommet.

– Vi ser mycket positivt på att fastighetsskatten på vattenkraft kommer att sänkas till motsvarande nivå som för andra fastigheter, dvs 0,5 procent på fyra år. Detta kommer få betydelse för investeringar och vattenkraftens fortsatta utveckling. Vi hade även gärna sett tydligare initiativ i frågan om att värna men även utveckla vattenkraften, säger Birgitta Resvik.

Även om det är mycket glädjande att en blocköverskridande uppgörelse har nåtts så kvarstår ett antal aspekter, som behöver analyseras närmare. Vi behöver främst värdera hur det nya målet för ny förnybar produktion efter 2020, på 18 TWh, kommer påverka prisbildningen på marknaden. En marknad är beroende av en balans mellan utbud och efterfrågan och marknaden är generellt bra på att skapa denna dynamik själv. Därför är det av vikt hur bland annat utformning av kvotkurvor kommer att se ut.

Fortum hade även helst sett att priset på koldioxid vore det mest kraftfulla styrmedlet på elmarknaden. Vi hade även hoppats på att vi efter 2020 hade kunnat klara oss utan specifika stöd till mogna kraftproduktionsslag. Redan idag är landbaserad vind det billigaste produktionsslaget att bygga.

– I ett bredare perspektiv är det också positivt och betydelsfullt att det i uppgörelsen finns en så tydlig ambition att öka överföringskapaciteten, avslutar Birgitta Resvik.

För mer information kontakta gärna:
Birgitta Resvik, chef för samhällskontakter, Fortum Sverige, tfn 070-5938161
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45