Fokus på förnybart vid World Energy Council i Colombia

Nyss hemkommen från Cartagena i Colombia och Word Energy Council’s (WEC) möte, där fler än 600 personer från 100 olika länder samlats för att prata energi i närmare en vecka, så är mitt bestående intryck hur snabbt perspektivet förändrats. Klimatfrågan var i år högt upp på agendan och det var även uppenbart att EU:s beslut i förra veckan om 2030-ramverket var viktigt i den komplicerade process där länder och regioner ska formulera sina ingångsvärden inför de kommande globala förhandlingarna i Paris 2015.

Det senaste året har det helt dominerade budskapet i WEC-sammanhang varit hur stora de fossila resurserna är. I år när World Energy Council har sitt årsmöte och konferens kretsade diskussionen kring investeringar i förnybart, energieffektivisering och klimatet. Möjligen berodde det på att vi befann oss i Sydamerika, där energimixen är mer blandad med mer än 55 % förnybart i genomsnitt. Det är intressant och välkommet att se hur snabbt den globala energidebatten har förändrats.

I Sydamerika liksom i Norden är vattenkraften den stora resursen. Och potentialen är mycket stor. I Ecuador t ex fördubblas just nu andelen vattenkraft och den ses som den självklara ryggraden för elproduktionen. Men positiva tecken syns även i de olje- och gasproducerande länderna:

Suhail Mohamed Al Mazrouei, energiminister i Förenande Arabemiraten, UAE, beskrev hur de håller på att investera sig bort från det fossila; ”Tiden kommer ändra perspektivet. Uppfattningen om de reella kostnaderna för olika alternativ kommer drastiskt att förändras. Det visar sig snart att skillnaden mellan produktionskostnader mellan förnybart och från fossila källor, när gamla kontrakt går ut, kommer att ha suddats ut. Detta gör att synsättet på förnybart kommer ändras.”

För UAE är solkraft ett av de självklara valen samtidigt som de även satsar på kärnkraft , 2017 kommer den första reaktorn att vara invigd och år 2020 kommer 25 % av elproduktion att vara från kärnkraft. De satsar även på stora program inom energieffektivisering och smarta nät, områden där det enligt energiministern finns mycket att göra.

Till viss del kan sjunkande oljepriser som gör att vissa resurser inte är intressanta att exploatera men jag tolkar det även som att perspektivförändringen är mer djupgående. Det är glädjande. Klimatfrågan stod i fokus och WEC har även uppmanats av Christina Figueres, ordförande för United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC), att vara aktiva och arrangera dialogmöten kring olika länders positioner inför förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015. Nästa års så kallade Trilemma-rapport från WEC kommer även att fokusera på Paris 2015. Trilemma-rapporten utgår från det vi i svenska sammanhang kallar hållbarhetstriangeln, alltså att presentera lösningar som åstadkommer en balans mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Glädjande nog var det inga medlemskommittéer som protesterade mot detta budskap, något som i dessa sammanhang ska ses som ett tydligt framsteg.Marie-Jose Nadeau, ordförande WEC, var också tydlig med att energisektorn måste ta sitt ansvar då vi globalt står för stor del av problemen – men också med lösningarna.

Jag vill igen poängtera vikten av att EU vid toppmötet den 23-24 oktober tog beslut om 2030-ramverket. Även från Fortums sida har vi varit angelägna om detta och trots att det stundtals varit lite förvirrat kring målformuleringarna så betyder det mycket om att tidigt kunna leverera EU:s ”bud” – minst 40% reduktion av växthusgaserna till 2030 räknat från 1990 års nivå. Nu handlar det om att få andra länder och regioner att lägga sina bud. Självklart sätts det även press på hur USA ska agera. Ska de komma till Paris med konkreta bud så kommer de att behöva finna vägar i sin nuvarande lagstiftning som gör det möjligt att fatta beslut utan att behöva ta det genom Kongressen.

För WEC:s del så kommer de tillsammans med International Energy Agency (IEA) att vara aktiva och bland annat presentera rapporten Global Electricity Initiative redan nu i december vid COP20-mötet i Lima. Rapporten adresserar problemet med att 1,2 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till el och hur detta bidrar till att många hålls kvar i fattigdom. Audrey Joy Grant, energiministern från Belize, talade om detta med emfas; ”Tillgång till el är en förutsättning för utbildning och utveckling.”

Lika glädjande som WEC:s perspektivskifte var att Suhail Mohamed Al Mazrouei lyfte den skadliga inverkan som subventioner har på en effektiv energiomställning, inte minst subventioneringen av fossila drivmedel. Ett sådant officiellt ställningstagande hade jag inte väntat mig från en energiminister i ett OPEC-land och det inger hopp.

Birgitta Resvik, chef för Fortum Sveriges samhällskontakter
Följ mig gärna på Twitter: @BResvik