Första vågkraftselen levererad till det nordiska elnätet

Anslutningen av de första bojarna har slutförts och Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil på svenska västkusten levererar sedan förra veckan el till det svenska elnätet.

Anslutningen av bojarna med en diameter på sju meter till de linjära generatorerna placerade på havsbotten kompletterar ett system som i flera avseenden blir världens första: till exempel världens första vågkraftverk bestående av flera enheter och världens första undervattenstransformator.

”Det här är en väldigt betydelsefull framgång”, säger professor Mats Leijon, VD för Seabased. ”Vi är väldigt glada att ha kommit så här långt och jag vill tacka Fortum och Energimyndigheten för deras förtroende och stöd genom hela denna delvis tuffa resa”.

”För Fortum är Sotenäs och de övriga vågkraftprojekt som vi är involverade i en del av det R&D-arbete som vi bedriver för att undersöka och hitta nya, framtida energikällor som kan komplettera den utsläppsfria produktion vi redan har i form av vattenkraft, kärnkraft, biobränslen, sol och vind” säger Risto Andsten, Vice President Fortum Renewables.

Sotenäs vågkraftverk finansieras av Fortum, Energimyndigheten och Seabased. Forskning och utveckling inom Seabased sker i nära samarbete med forskare vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Risto Andsten, Vice President, Fortum Renewables, Fortum, tel. +358 504 533988
Per-Oscar Hedman, Presschef, Fortum Sverige, tel 070-214 75 45