Fortsatt ökad kundnöjdhet ett erkännande

Att Fortum åter ökar i den stora kundnöjdhetsmätning som årligen genomförs av Svenskt Kvalitetsindex, SKI är ett glädjande erkännande av det arbete som görs av engagerade medarbetare.

– För tio år sedan låg energibranschen illa till när SKI genomförde sina årliga kundnöjdhetsmätningar. Fortum nådde med knapp marginal över 50 i resultat. Sedan dess har vi ökat stadigt och noterar i år nästan 65 i SKI-resultat, konstaterar Fredrik Landahl, VD för Fortums elhandelsbolag Fortum Markets.

Att kundnöjdheten trendmässigt ökat under tio år hänger samman med ett hårt och fokuserat arbete för att sätta kunderna i fokus, menar Landahl. Krångliga fakturor är ett minne blott och Fortums kunderbjudandena har förenklats och renodlats. Också företagets sätt att prata med kunderna har förändrats och förbättrats.

– Men även om vi är glada över att fortsätta ökningen i SKI finns ingen anledning att luta sig tillbaka. Tvärtom sporrar det oss att jobba ännu hårdare, konstaterar Landahl. Om någon hade sagt till mig för tio år sedan att vi skulle gå från 52 till knappt 65 kundnöjdhet i SKI hade det nog känts optimistiskt. Nu siktar vi högre. Fortum säljer världens bästa produkt: 100% förnybar vattenkraft från våra egna svenska vattenkraftverk. Det är värt ett ännu högre betyg!

För mer information, kontakta gärna
Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45