Almedalen torsdag: Marknadsdrivna lösningar i fokus på moderaternas klimat- och energiseminarium

Vid seminariet presenterade Anna Kinberg Batra, energipolitisk talesperson, och Sofia Arkelsten, klimatpolitisk talesperson, en rapport med titeln ”Sverige utan kärnkraft”. Huvuddelen av seminariet ägnades åt att presentera tio övergripande principer för en sammanhållen klimat- och energipolitik. Marknadsdrivna lösningar, en integrerad europeisk marknad, breda långsiktiga styrmedel som syftar till att driva en omställning, mindre politiskt inflytande över enskilda produktionsformer, satsningar på mångfald och effektivisering var delar av innehållet.

Efter seminariet träffade vi Anna Kinberg Batra.

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=kqnj9ZKLxNk]