Fortum ansvarar för tekniska lösningar och utrustning i det största projektet för kväveoxidminskningar i Polen

Fortum har tecknat ett avtal med polska energiföretaget Po?udniowy Koncern Energetyczny S.A., (PKE), en del av Tauronkoncernen, som omfattar reduktion av kväveoxider vid polska kraftverk. Kontraktets värde uppgår till 55 miljoner Euro och är det största i sitt slag i Polen. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Zak?ady Remontowe Energetyki Katowice (ZRE Katowice).

Kontraktet omfattar  anpassning av sex värmepannor hos det polska energiföretaget PKEs produktionsanläggning. Målet är att reducera kväveoxiderna med omkring 60% och samtidigt förbättra energieffektiviteten i produktionsanläggningarna för att möta EUs krav.

– PKEs ambition att reducera utsläppen och förbättra energieffektiviteten i sin produktion är exemplarisk. Kontraktet är mycket viktigt för Fortum och det kan också ses som en hörnsten i vårt mångåriga samarbete med PKE. Brännarna som kommer installeras tillsammans med hela förbränningssystemet är den nya generationens utrustning och produktionsanläggningen kommer därför kunna möta strängare krav för utsläpp av kväveoxid, säger Heikki Andersson, Direktör Power Solutions, Fortum.

Fortum ansvarar för de tekniska lösningarna och leverans av utrustning medan ZRE Katowice  tar hand om de lokala leveranserna och hela monteringen. Arbetet kommer att starta i år och planeras vara slutfört i februari 2016.

– Att motverka klimatförändringen ställer stora krav på energiföretagen. Det finns dock inte något behov att övertyga någon om att sådana investeringar är väl investerade pengar. Som energibolag spelar vi en nyckelroll i att reducera påverkan på miljön och våra ansträngningar kommer att vara synliga för många generationer framåt, säger Jan Kurp, VD för PKE.

Fortum Corporation

Corporate Communications

Po?udniowy Koncern Energetyczny SA (PKE)

är del av Tauron Group

Po?udniowy Koncern Energetyczny SA (PKE) är del av Tauron Group. PKE har en 14% andel av den polska elmarknaden och 16% av den lokala värmemarknaden. Den installerade kapaciteten hos PKE är 4952,7 megawatt el och 2077,7 megawatt värme.

För ytterligare information: Heikki Andersson, Vice President, Fortum Power Solutions, telefon +358 50 453 4092.