Fortum antagen som medlem i FN:s initiativ Global Compact

-Hållbar utveckling är en central del av Fortums strategi och vision, och vi är övertygade om att det kommer att vara en av framgångsfaktorerna för vår verksamhet. Vårt mål är att ha en lönsam tillväxt med ansvarsfulla modeller. Jag är övertygad om principen i Global Compact stöder vår strategi, särskilt i länder utanför EU-området och att det dessutom ger oss nya verktyg för att utveckla vår verksamhet, säger Fortums vd Tapio Kuula.

Global Compact är världens största initiativ för företags samhällsengagemang och sociala ansvarstaganden. Initiativet lanserades av FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan år 2000. Mer än 5000 företag, i 135 länder, har anslutit sig till initiativet. Företag som undertecknat initiativet Global Compact förbinder sig att frivilligt respektera de mänskliga rättigheterna, upprätthålla värdiga arbetsvillkor och skydda miljön samt arbeta mot korruption.

Fortums  värderingar och verksamhetsprinciper är förenliga med de tio principerna i Global Compact. Genom att underteckna initiativet och offentligt stödja principerna vill Fortum betona betydelsen av ansvarsfullt företagande inom hela värdekedjan för energiproduktion.

Fortum Abp

Corporate Communications

För mer information, kontakta: Ulla Rehell, Vice President, Sustainability

tfn +358 10 45 29251, ulla.rehell@fortum.com (ulla.salin@fortum.com)

www.unglobalcompact.org (http://www.unglobalcompact.org/)