Fortum avser överklaga Kammarrättens dom om fastighetsskatten för vattenkraft

Kammarrätten har 11.6.2018 meddelat beslut angående vattenkraftens fastighetsskatt för Fortum Sverige AB för åren 2009-2014. Domstolens beslut är negativt för Fortum och går i motsatt riktning jämfört med förvaltningsrättens tidigare beslut. Fortum kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Summan det handlar om, inklusive ränta för perioden, uppgår till sammanlagt ca 520 miljoner kronor. Om Kammarrättens dom vinner laga kraft kommer detta inte att påverka Fortums resultat.

Vattenkraften har varit föremål för en fastighetsskattesats som gett en effektiv skatt per kWh som varit cirka 12 gånger högre än för andra produktionsformer.

-Över ett antal år har vattenkraftsproduktionen varit föremål för en ökande fastighetsskatt. Skattenivån har inte bara påverkat investeringsklimatet negativt utan även hotat den hållbara produktionen i befintliga kraftverk. Riksdagens beslut att normalisera fastighetsskatten för vattenkraftsproduktion ger oss möjlighet att bedriva verksamheten framåt, men den tidigare höga fastighetsskatten har belastat verksamheten under många år, säger Reijo Salo, ansvarig för företagsbeskattning på Fortum.

År 2014 betalade Fortum skatt motsvarande 525 miljoner euro, av vilket 279 miljoner euro var i Sverige. Fortums totala skattesats år 2014 var 14,3% och i Sverige 54,9%.

För mer information:
Reijo Salo, Vice President, Corporate Tax, tel. +358 50 452 4443
Investerare och analytiker: Ingela Ulfves, tel. +358 40 515 1531, Måns Holmberg, tel. +358 44 518 1518, Rauno Tiihonen, tel. +358 10 453 6150, och investors@fortum.com