Fortum avvecklar sitt ägande i Karlshamns Kraft AB

Fortum har träffat en överenskommelse om att sälja sin 30-procentiga andel i Karlshamns Kraft AB till majoritetsägaren E.ON. Försäljningen är en del av Fortums effektiviseringsprogram som lanserades i oktober 2012. Kärnan i Fortums strategi ligger i företages starka kompetens inom CO2-fri vattenkraft, kärnkraft och resurseffektiv kraftvärmeproduktion.

Affären innebär en mindre påverkan på Fortums kraftdivisions resultat för första kvartalet 2014. Parterna har en överenskommelse om att inte offentliggöra försäljningspriset.

Karlshamn Kraft AB ligger i södra Sverige. Företaget äger tre oljeeldade värmekrafteneheter med en effekt på 340 MW styck. Utöver detta har företaget sju bergsrumslager för olja med en total volym om 800 000 kubikmeter och en hamn. Karlshamn Kraft AB är en del av den svenska kraftreserven och har använts som kraftreserv vid ett antal tillfällen. Det senaste överenskommelsen med Svenska Kraftnät om Karlshamn som kraftreserv är från november 2013 och omfattar två av verkets enheter.

För mer information kontakta

Sasu Valkamo, Vice President, Co-owned Nuclear & Thermal, tel. +358 50 453 2232

Christina Almgren, Presschef, tel. +46 72 515 78 06