Fortum bygger nytt elnät till Södersjukhuset – ett livsviktigt projekt

Magnetkameror, hjärtscanner, dialysmaskiner – alla är de beroende av tillförlitlig el. När det nya Södersjukhuset i Stockholm växer fram har Fortum Distribution en livsviktig roll.

Det nya sjukhuset på Södermalm är ett av de största byggprojekten i landet. För Fortum Distributions del är det också ett av de större pågående projekten med investeringar på cirka 18 miljoner kronor.

– Vi bygger om elnätet för att få en än mer tillförlitlig elanslutning till Södersjukhuset. Det här är ett stort och viktigt projekt, berättar Geo Axelsson som är områdesansvarig på Fortum.

Projektet innebär bland annat att det skapas två olika anslutningar till sjukhuset för att det ska finnas full reserv om någon av kablarna skulle gå sönder. Kablarna ansluts dessutom från två olika större stationer, vilket gör att vi även garderar oss mot fel högre upp i elnätsstrukturen.

Det byggs också två större elstationer för inkommande högspänning. Ena stationen placeras i en ny bergtunnel under jord på Sachsgatan och den andra placeras i det nya försörjningskvarteret inne på sjukhusområdet. Befintliga nätstationer kommer att uppgraderas liksom styrsystemet för reservkraften.

Arbetet kommer innebära att de boende i området kommer påverkas under perioder, de kommer däremot inte att märka av någon förändring i leveransen av el under arbetet. Vi kommer gräva i gatorna från Södersjukhuset till Götgatan söder om Rosenlundsparken och från Södersjukhuset direkt söder om Tjurbergsparken fram till Ringen.

Kontaktperson

Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum Distribution

08-671 73 72