Fortum Charge & Drive bygger p-huslösning med 100 laddplatser och energilager i Oslo

Med lite mer än 100 laddplatser i samma parkeringshus kan belastningen på elnätet stundtals bli högt. Därför integrerar Fortum Charge & Drive ett energilager i parkeringshuset. Det hjälper till att kapa effekttopparna och minskar behovet av dyra kapacitetsförstärkningar mot och i elnätet.

Den här lösningen gör det möjligt för bland annat större parkeringshus och bostadsrättsföreningar att utrusta ett större antal parkeringsplatser med laddstolpar utan att behöva göra dyra, och tidskrävande, uppgraderingar gentemot elnätet. Energilagret minskar även behovet av kraft från elnätet när det är hög belastning, t ex när många bilar laddar samtidigt.

-De installerade batterierna laddas långsamt upp hela tiden. Under perioder av hög belastning så laddar batterierna sedan elbilarna. Vi tror att detta är en av de mest innovativa laddanläggningarna i hela världen, säger Jan Haugen Ihle, landsansvarig för Fortum Charge & Drive i Norge.

Fortum bidrar till att Oslo når sina klimatmål
Anläggningen byggs i samarbete med fastighetsägaren Aspelin Ramm Eiendom AS och staden Oslo. Det nya parkeringshuset kommer att bidra till att Oslo uppnår sina ambitiösa klimatmål, en halvering av klimatpåverkande utsläpp till år 2020 och med 95% till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

-Tack vare denna anläggning kommer det vara möjligt att använda elfordon i kommersiella verksamheter; taxi, varudistribution och andra tjänsteföretag, säger Sture Portvik, ansvarig för elbilar vid Oslo kommun.

Fortsatt utveckling under 2017
Laddanläggningen i parkeringshuset i Vulkan planeras att öppnas nu i december 2016, den kommer sedan att fortsätta utvecklas under första halvan av 2017. Några av de funktioner som kommer att införlivas är:

• 100 flexibla semisnabba laddstationer (22 kW) och två snabbladdningsstationer med stöd för både CHAdeMO och CCS standard (50 kW, förberedda för att hantera 150 kW vid senare tillfälle)

• En unik batterilösning kommer att användas för att balansera effekttoppar och ojämn belastning mellan faserna. Detta innebär att elbilarna får mer effekt vid varje enskild laddpunkt.

• Byggnaden är energieffektiv – effektstyrning används för att ge mer el till laddningen av elbilar

• Val av laddningshastighet med hjälp av en display eller med hjälp av en app

• Möjlighet att reservera en laddplats via en app

• Effektbalansering med hjälp batteri

• Installationen är även förberedd för kunna använda elbilarnas batterier som energilager i energisystemet.

Om Fortum Charge & Drive
Fortum Charge & Drive är pionjärer med mer än tio års erfarenhet av att utveckla laddningslösningar för elfordon. Vi erbjuder ett marknadsledande affärssystem för laddinfrastruktur och är verksamt i Norge, Island, Sverige och Finland. Totalt består nätverket i de nordiska länderna av 900 smarta laddstationer. Molntjänsten Charge and Drive har bland annat en flexibel betalningsfunktion, kundtjänst, webbapp med karta och omfattande funktioner för distansövervakning.

Tjänsten används redan av ett 50 tal samarbetspartners i Norden och knappt 40 000 slutkunder. Hittills har företag som Halmstad Energi & Miljö, Alingsås Energi, Mälarenergi, Jönköping Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vallentuna Energi, Landstinget i Kalmar, Vasakronan, Nissan, Renault, BMW och McDonalds valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive.

För mer information, kontakta gärna:
Jan Haugen Ihle, landsansvarig Fortum Charge & Drive Norge, mobil +47 907 45 215
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum, mobil 070 214 75 45