Fortum, DCNS, AW-Energy och La Région Bretagne inleder samarbete för nytt demonstrationsprojekt för vågkraft i Frankrike

Fortum, DCNS och AW-Energy, med stöd av La Région Bretagne, har skrivit under ett utvecklingsavtal för forskning och utveckling av vågkraft. Som del av avtalet skall parterna utveckla en gemensam vågkraftsdemonstrationsanläggning om 1,5 MW. Tekniken som kommer att användas är WaveRoller™.

Fortum kommer att ansvara för projektutvecklingen och dessutom vara ägare av parken. DCNS kommer att ta hand om utveckling av den valda lokalen samt uppförandet av parken. WaveRoller™-tekniken, som har valts för detta projekt, är utvecklad och patenterad av AW-Energy.

Avtalet som nu skrivits under av Fortum, DCNS and AW-Energy är en förlängning av det samarbete kring forskning och utveckling av vågkraft som initierades 2011 av DCNS och Fortum.

– Detta demonstrationsprojekt är en lysande exempel på Europeiskt industrisamarbete där Finsk och Fransk expertis kombineras inom förnybar energi. För första gången, kan vi nu gifta samman Fortums expertis inom CO2-fri kraftproduktion, DCNS industriella expertis inom marinenergi, AW-Energys tekniska lösningar, med viljan hos La Région Bretagne för att skapa ny förnyelsebar energi åt Europa, säger Matti Ruotsala, chef för Fortums Power Division.

– Samarbetsavtalet ligger till grund för en långsiktig utveckling av WaveRoller™, som en ekonomiskt hållbar lösning för produktion av marinenergi. Vågkraft är en av världens mest tillgängliga förnyelsebara energikällor, med stor potential. Vi är glada för att få möjlighet att ta del av våra samarbetsparters unika kompetens inom området, tillägger John Liljelund, VD i AW-Energy.

– Detta långtgående avtal är ett kraftfullt åtagande att vara med i utvecklandet av WaveRoller™, säger Bernard Planchais, Executive Vice-President & Chief Operating Officer DCNS.

Dominique Ramard, Vice President Environment, i Région Bretagne är övertygad om att detta projekt är mycket viktigt för den lokala ekonomin, och den lokala industriutvecklingen.

Alla parterna ser vilka betydande möjligheter för långsiktig tillväxt som finns inom vågkraft.

Fortum och vågkraft
Fortum har varit med och utvecklat vågkraften sedan 2007. Under denna tid har företaget varit med och i finansieringen för utvecklingen av AW-Energys WaveRoller teknik. Fortum och det svenska verkstadsteknikföretaget Seabased AB bygger nu en 10-megawatt park vågkraft på västkusten, i Sotenäs. Det är ett av världens största demonstrationsprojekt för vågkraft.

DCNS Sea the Future
DCNS believes that the sea is central to our planet’s future. As a world leader in naval defence and an innovator in the energy sector, the Group is developing advanced technology and solutions to secure the future and sustainably develop the planet’s potential. Its leadership is built on a proven ability to meet customer needs by combining exceptional know-how with unique industrial resources. DCNS designs and builds submarines and surface combatants, develops associated systems and infrastructure, and offers a full range of services to naval bases and shipyards. The Group has also expanded its focus into civil nuclear engineering and marine renewable energy. As a responsible corporate citizen, DCNS was one of the first major defence groups to achieve full certification to ISO 14001. The DCNS Group employs 13,200 people and generates annual revenues of €2.9 billion. www.dcnsgroup.com

AW-Energy and WaveRoller™
The WaveRoller™ is a submerged wave energy converter, based on a hinged panel that is attached to the sea bed in the near shore area. It generates electricity from the back and forth movement of the waves (surge phenomenon) and is connected to the electric grid on the shore. AW-Energy is the developer of WaveRoller™. The company is based in Finland, and operates in multiple continents. It is backed by strong owners including Fortum, a large European utility company.

För mer information, kontakta gärna: Mikko Iso-Tryykäri, Project Manager, Fortum, Power Division, tel. + 358 50 453 2650
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, 072-515 78 06.