Fortum: Europeiska rådets beslut ett steg i rätt riktning

 De beslut som fattades av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte den 23-24 oktober rörande energi- och klimatmålen för 2030 är en kompromiss, men den innebär att viktiga steg framåt nu tas. Det finns en gemensam politisk vilja att minska medlemsländernas klimatpåverkan och det är bra att förutsättningarna för energisektorns framtida investeringar nu klargörs.

-Från Fortums sida ser vi mycket positivt på att utsläpprättshandelssystemets avgörande roll för att kraftfullt minska utsläppen lyfts fram i Europeiska rådets beslut, säger Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Samhällskontakter, däremot är vi bekymrade över att den stabilitetsmekanism som nu förhandlas om inte lyfts fram mer, vi menar att den behöver vara på plats redan 2017.

För att kunna hantera de volymer av utsläppsrätter som kommer att återföras i systemet 2021 behöver marknadsstabilitetsreserven finnas på plats i god tid innan. Ett väl fungerande system för utsläppsrättshandel förbättrar konkurrenskraften för koldioxidsnåla tekniker och gör det möjligt att nå utsläppsmålen så kostnadseffektivt som möjligt.

Nivåerna på de bindande målen; att minska utsläppen med åtminstone 40 % jämfört med 1990 års nivåer, 27 % andel för förnybar produktion och 27 % energieffektivisering är den nivå där Europeiska rådet kunnat enas och frågan om bördesfördelning återstår. Detta till trots är det av stor vikt att EU kan komma till klimatförhandlingarna i Paris i slutet av 2015 med en gemensam inriktning.

-Vi behöver både stötta Europas konkurrenskraft och att säkerställa koldioxidsnål el till konkurrenskraftiga priser åt kunderna. Det bästa sättet är att i så hög utsträckning som möjligt använda gemensamma marknadsbaserade och kostnadseffektiva verktyg i arbetet med att implementera energi- och klimatmålen säger Esa Hyvärinen. En väl fungerande inre energimarknad bidrar även till en säkrare energiförsörjning.

Europeiska rådets slutsatser sätter, helt korrekt, ljuset på betydelsen av en fullt ut fungerande och sammankopplad inre energimarknad för att förbättra EU:s interna leveranssäkerhet. En kraftfull klimatpolitik tillsammans med målen om utsläppsminskningar kommer leda till en bättre leveranssäkerhet genom att stimulera både energieffektiva lösningar och utvecklingen och utbyggnaden av förnybara och andra koldioxidsnåla energikällor.

För mer information, kontakta gärna
Esa Hyvärinen, Senior Vice President, Samhällskontakter, Fortum, tfn 358 (0)40 826 26 46