Fortum får bättre betyg i fyra av fem kategorier i årets SKI-mätning av energibranschen

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2014. Fortum får bättre betyg av kunderna i fyra av de fem kategorier som mäts.

På elnätssidan kan vi med glädje konstatera att betygen från både privat- och företagskunder ökar jämfört med förra året. Det innebär att elnätskundernas betyg ökat fyra år i rad, något som är ett kvitto på det hårda arbete som lagts ned inom elnätsbolaget. För första gången hamnar elnätskundernas betyg över 60, en viktig nivå för kundnöjdheten. Också fjärrvärmekunderna är betydligt nöjdare. Fortum ökar mest av alla betygsatta fjärrvärmeföretag, med nästan 4 enheter. Även företagskunderna på elhandelssidan är något nöjdare än för ett år sedan. För privatkunderna är bilden dock generellt sett mer negativ i år. Hela branschen backar och även Fortum tvingas konstatera att betyg sjunker något bland privatkunderna.

–Det är mycket glädjande att kundnöjdheten ökar på både fjärrvärme- och elnätssidan i år igen. Samtidigt är det tråkigt att branschens betyg på elhandelssidan i år sjunker efter att ökat märkbart sedan bottennoteringen för ett antal år sedan, säger Per Langer, VD Fortum Sverige. Någon enkel förklaring är inte lätt att peka ut då elpriserna är lägre än på många år samtidigt som både erbjudanden och kundservice breddats och vässats. Oavsett skäl så kavlar vi nu upp ärmarna och jobbar ännu hårdare för att se till att årets nedgång endast är ett hack i fortsatt en uppåtgående kurva.

Fortum har under året fortsatt att utveckla sina produkter och tjänster. Inte minst på elhandelssidan har vi lanserat 100% vattenkraft till alla kunder – och dessutom med möjligheten att välja vilket av Fortums vattenkraftverk man vill köpa sin el från. Också elnätsbolaget har utvecklat sin service till kunderna, genom nya funktioner för snabbare info om strömavbrott och en fördjupad kunddialog genom bland annat kundpaneler. Liksom, förstås fortsatta investeringar för att öka tillförlitligheten i elnäten ytterligare.

–Det är helt central för oss att kunna erbjuda produkter och tjänster som hjälper kunderna att agera rätt och klimatsmart. Att vi nu erbjuder 100% vattenkraft till våra kunder är jag särskilt stolt över, både eftersom vattenkraften är ryggraden i ett koldioxidfritt energisystem, och då Fortum är en av Sveriges största vattenkraftproducenter med 127 vattenkraftverk från Gullspång i söder till Torrön i norra Jämtland, konstaterar Per Langer. Också det faktum att fjärrvärmekunderna blivit betydligt nöjdare är ett rejält kvitto på att satsningar som Öppen fjärrvärme och bygget av Europas största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholm uppmärksammas och uppskattas.

Bland privatkunderna på elhandelsidan sjunker nöjdheten med 2,7 punkter medan företagskunderna ökar 0,2 punkter. På Elnätssidan ökar kundnöjdheten både på privat- och företagssidan. På privatsidan med 1,4 punkter och på företagsmarknaden med 0,9 punkter. På fjärrvärmemarknaden tar Fortum ett rejält kliv uppåt med 3,8 punkter – bäst i hela fjärrvärmebranschen!

För mer information, kontakta gärna
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45
Fredrik Landahl, chef för elhandel på Fortum, tfn 076-855 91 47
Johan Lindehag, vd Fortum Distribution, tfn 070-3445542
Anders Egelrud, vd Fortum Värme, tfn 070-5671922