Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Råda kraftverk

Fortum avslutar under 2015 sina arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Råda vattenkraftverk. För de boende i Långheden och Råda är den största förändringen att det nu blir fritt fram för allmänheten att använda dammkrönet för att ta sig mellan samhällena

– Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög och med denna typ av moderninseringar höjer vi den ytterligare. Den pågående klimatförändringen gör att vi måste räkna med att klara av högre flöden i framtiden, säger Fortums Hans Rohlin.

Råda är ett mindre kraftverk som ligger i utloppet från Rådasjön till Klarälven. Kraftverket togs i drift 1939 och efter 76 års drift behövde dammarna förbättras för att möta dagens krav. I ett och ett halvt år har Fortum arbetat med att förbättra dammen vid Råda kraftverk. Två nya luckor har installerats vilket gör att större mängder vatten kan spillas på ett säkert sätt och att dammen därmed klarar högre flöden än tidigare.

-Vattenkraften har varit helt avgörande för Sverige roll som föregångare inom förnybar energi och den fortsätter att vara central i det nya energisystem som växer fram. Genom att modernisera dammarna säkerställer vi att verket kan vara en viktig del av det nya förnybara energisystem som nu växer fram säger, Fortums Hans Rohlin.

Byggentreprenör för projektet var NCC vilka anlitade lokala underentreprenörer.

För ytterligare information kontakta:

Hans Rohlin, Fortum Power, tfn 0705 67 63 77

Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige,  tfn 0702-14 75 45