Fortum förnyar tjänsteutbudet inom elhandel till stora företagskunder

Fortum planerar att standardisera de elhandelsprodukter och tjänster som idag erbjuds de stora företagskunderna. Det förnyade produktutbudet kommer enligt planen att baseras på Nord Pool-produkter medan tjänster inom portföljhantering och skräddarsydda fysiska lösningar i de nordiska länderna kommer att fasas ut ur verksamheten. Fortum’s elhandelsprodukter och tjänster till privatkunder och små företagskunder förblir oförändrade.

Fortum Markets köper sin elektricitet genom Nord Pool och säljer 2/3 av volymen till företagskunder. Den föreslagna förändringen av produkter och tjänster mot företagskunderna är en del av Markets utökade effektivitetsprogram. Fortum kommer att inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna om nödvändiga förändringar i verksamheten. Det uppskattade antalet medarbetare som berörs av förslaget är maximalt 75 personer i Norden, varav maximalt 35 personer i Sverige.

”Utvecklingen på den väl fungerande nordiska elmarknaden har lett till en situation där stora kunder har direkt tillgång till elmarknaden och agerar i högre grad självständigt. För att kunna vända vår elförsäljning till lönsamhet, också inom segmentet företagskunder, krävs förnyade och förenklade produkter liksom fortsatt ökad kostnadseffektivisering – precis som vi framgångsrikt gjort i privatkundssegmentet. Vi kommer nu att kontakta våra kunder och diskutera hur vi går vidare. Det är också viktigt för oss att hitta en bra lösning för alla parter i förhandlingarna med de fackliga organisationerna, säger Matti Saario, Vice President, Electricity Sales and Marketing inom Fortum.

Fortum Corporation
Corporate Communications

För mer information, kontakta
Hans Lindahl, Försäljningsdirektör, Företagsmarknad
Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, 070-344 53 32

För mer information, kontakta
Hans Lindahl, Försäljningsdirektör, Företagsmarknad
Agneta Molinder, presschef Fortum Sverige, 070-344 53 32