Fortum förtydligar om allergiska besvär på Högdalenverket

 

De senaste dagarnas medierapportering om att ett 40-tal personer som arbetar på Högdalenverket har drabbats av symptom som liknar allergiska besvär har lett till att det uppstått viss oro att det skulle vara farligt att vistas i närheten av anläggningen. Med anledning av detta vill vi förtydliga fakta om situationen. Det finns ingen hälsorisk för allmänheten och man behöver inte känna någon oroa att vistas i området kring Högdalen. Det här är en fråga om arbetsmiljön inne på Högdalenverket.

Det finns ingen grund för påståenden om att besvären skulle bero på någon smitta eller farsot utan besvären har orsakats av någonting i arbetsmiljön, sannolikt damm och partiklar. De allra flesta fick besvär i slutet av mars och då såg vi att det var ovanligt höga dammhalter. För att komma till rätta med dammhalterna har vi utökat städningen och våtsopningen på Högdalenverket och med det har antalet personer med besvär minskat.

Det finns heller inget som tyder på att besvären har med avfallet som eldas i Högdalenverket att göra. Högdalenverket är en modern förbränningsanläggning med bästa teknik för att ta emot sorterat brännbart avfall från hushåll och verksamheter och omvandla det till fjärrvärme och el. Vi eldar inget farligt avfall. Vi har inte sett någon koppling mellan besvären och det bränsle som vi använder.

Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att hitta grundorsakerna till besvären och har kopplat in specialister inom både medicin och miljö. Vi ger oss inte förrän vi har klarlagt orsaken och kunnat åtgärda den helt. Fram till dess har vi utökat de redan gällande kraven på skyddskläder i den aktuella delen av anläggningen i form av ansiktsmask med filter. På Högdalenverket har vi samma krav på skyddskläder som på andra anläggningar, dvs. skyddsskor, hjälm, heltäckande klädsel och skyddsglasögon. Dessutom gäller redan idag krav på ansiktsmask med filter i vissa delar av våra anläggningar och för vissa typer av arbeten, tex underhållsarbete inne i våra pannor.

För mer information
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Fortum Värme, 070-344 54 42