Fortum förvärvar IoT-företaget Info24

Fortum har förvärvat Info24, ett företag specialiserat på utvecklingen av affärslösningar inom det som kallas för Internet of Things, IoT. Fortum och Info24 har haft ett nära samarbete sedan 2010 kring den molnbaserade lösningen för laddinfrastrukur som Fortum Charge & Drive använder. Idag arbetar Fortum även med Info24 kring lösningar för morgondagens energitjänster som visualisering och efterfrågeflexibilitet. Genom förvärvet får Fortum en plattform med möjligheter att utveckla ytterligare tjänster inom området lösningar för hållbara städer. Det är ett område som förväntas växa kraftigt och även utgör ett av Fortums strategiska fokusområden. 

– Energisektorn är under stark omvandling med nya behov drivet av en kombination av flera globala megatrender; klimatförändringarna, urbanisering, aktiva kunder och teknikutveckling. Fortum erbjuder flera olika produkter och tjänster kopplade till den hållbara staden, som laddinfrastrukur, lösningar för det smarta hemmet och efterfrågeflexibilitet. Genom förvärvet av Info24 kommer vi att förbättra våra konkurrensfördelar inom dessa områden, säger Per Langer, vd Fortum Sverige

Fortum lanserade sin molnbaserade laddinfrastrukturlösning Charge & Drive 2010. Det är nu den ledande lösningen i Norden med mer än 500 laddstationer i nätverket. Redan från början hade Fortum och Info24 ett tätt samarbete. Idag arbetar vi tillsammans kring lösningar för nästa generations energitjänster som visualisering och efterfrågeflexibilitet, lösningar som introduceras i klimatstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Fortums investering innebär att Info24 kan allokera mer resurser och ta ett långsiktigt perspektiv på affärsutvecklingen, något som både Fortum och Info24’s andra kunder tjänar på. Fortum och Info24 är överens om att bibehålla Info24 i en självständig roll för att på så sätt säkerställa att utvecklingshastigheten och flexibiliteten kvarstår, säger Björn Sabel, vd Info24.

Info24 är ett svenskt företag som är specialiserade på IoT. Det startades 2005 och har idag sju medarbetare, inklusive de båda grundarna och tidigare ägarna. Företaget har visat positivt resultat sedan start och omsätter idag cirka 15 miljoner. Fortum har köpt 100 procent av aktierna för en summa som parterna valt att inte gå ut med. Affären genomfördes den 1 april 2016.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ander, projektledare, Fortum, +46 76 104 20 64, johan.ander@fortum.com
Björn Sabel, vd Info24 AB, +46 768 716 601, bjorn.sabel@tingco.com