Fortum förvärvar tre vindkraftsprojekt i Norge på totalt ca 170 MW

Fortum har idag undertecknat en överenskommelse att förvärva tre vindkraftprojekt av det norska företaget Nordkraft. Affären omfattar Nygårdsfjellet vindkraftspark, vilken redan är i drift, samt helt tillståndsgivna projekten Ånstadblåheia och Sørfjord. Fortum och Nordkraft har också kommit överens om att samarbeta kring både byggnationen och driften av vindkraftsparkerna.

-Köpet av dessa tre utmärkta vindkraftsprojekt är helt i linje med vår strategi att växa inom sol- och vindkraft. Att de tre parkerna är belägna i samma område möjliggör att drift och underhåll kan ske mycket effektivt. Jag är också väldigt nöjd med överenskommelsen om samarbete rörande konstruktion och drift mellan oss och Nordkraft, säger Kari Kautinen, Senior Vice President, M&A och ansvarig för sol- & vindutvecklingen hos Fortum.

Avsikten är att påbörja byggfasen av projekten Ånstadblåheia och Sørfjord så att de kan tas i drift 2018 respektive 2019. Den totala installerade kapaciteten av de tre vindkraftsparkerna kommer vara ca 170 MW. Fortum förväntar sig att affären slutförs under det första kvartalet 2017. Parterna är även överens om att inte uppge köpeskillingen.

-Det här är ett viktigt strategiskt steg för Nordkraft, vi säkrar bygget av både Ånstadblåheia och Sørfjord vindprojekt samtidigt som minskar Nordkraftsgruppens finansiella risk. Försäljningen utgör starten för ett långsiktigt partnerskap med Fortum och vi tror att detta samarbete kommer att gynna båda parter, säger Eirik Frantzen, Nordkraft’s CEO.

Nygårdsfjellet, Ånstadblåheia och Sørfjord vindkraftsparker
Alla tre parker ligger i norra Norge. Projekten ägs och är utvecklade av Nordkraftsgruppen med Vesterålskraft AS som minioritetsägare med ca 9,5% andel i Ånstadblåheiaprojektet.

Installerad kapacitet                       Driftssättning

Nygårdsfjellet                                  32 MW                                             2006 och 2011

Ånstadblåheia                                  ca 50 MW                                        beräknat 2018

Sørfjord                                           ca 90 MW                                        beräknat 2019

Nordkraft
Nordkraft AS är ett energiföretag som äger vattenkraft (utveckling, konstruktion och produktion), elnät samt elförsäljning till slutkund. Det ägs av Narviks kommun (50,01%), Troms Kraft (33,33%) och Hålogaland Kraft (16,16%).

För mer information, kontakta gärna:
Philippe Stohr, Vice President, Vind, Fortum, tel. +33 6 3039 8223
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45