Fortum gasar medan EU bromsar

Samtidigt som vi på Fortum investerar i utbyggnad av laddstationer och bland annat  installerar drygt 50 laddstationer runtom i Norden, har EU-parlamentet nyligen beslutat att krångla till det.

I EU-parlamentet har det precis röstats om ett nytt direktiv som behandlar alternativa drivmedel för transportsektorn.

Ett avsnitt handlar om hur ladd-infrastrukturen bör byggas ut i EU, vilket är vällovligt. Men även vilka krav som bör ställas. Tyvärr visar det sig att EU-parlamentarikerna fortsatter att detaljreglera. Nu ställs till exempel inte bara krav på hur många stolpar varje land bör ha utan även att kunden vid varje laddning ska kunna välja mellan Europas alla elhandlare och debiteras av vederbörande. Det betyder att besöker jag Paris med min elbil ska jag kunna välja min svenska elhandlare. Problematiken med detta detaljkrav är att det kraftfullt fördyrar utbyggnaden av ladd-infrastrukturen eftersom det bland annat kräver ackrediterade mätare och insamlingssystem.

Svensk Energis VD Kjell Jansson och Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon, har uttryckt det enkelt i en debattartikel i Ny Teknik: ”Om man jämför med bensin och diesel så skulle ingen kund kräva att på Statoil få köpa OKQ8s bensin och betala med sitt OKQ8-kort. Men det är innebörden av kravet på laddstationerna.”

Fortum ser inte att laddning av elbilar kommer att säljas i antal kilowattimmar, eftersom detta är en försvinnande liten del av kostnaderna, utan att det snarare blir en försäljning av en tjänst.

Snabbladdningsstation Karlskoga

Det är väldigt viktigt att inte överreglera hur laddning av elfordon ska ske då det kommer hämma utvecklingen. Marknaden är laddad med möjligheter för nya affärsmodeller och fler aktörer att komma på kundnära lösningar om man inte detaljreglerar.

Nu står förhoppningen till medlemsstaterna och en fortsatt förhandling som förhoppningsvis kommer tillrätta med detta problem, som man kan se som denna mandatperiods värsta exempel på missriktad konsumentnytta. Den svenska regeringen har ett konstruktivt synsätt, men lyckas regeringen påverka tillräckligt många medlemsstater?

Fortum arbetar vidare med att utveckla laddinfrastrukturen. Vi bygger drygt 50 snabbladdningsstationer för elbilar i de  Norden, varav 20 stycken i Sverige. Senaste exemplet är invigningen av snabbladdningsstationer i Karlskoga, Nacka och Stockholm. Så kort och gott, energibranschen gasar på medan EU försvårar och därmed kanske bromsar utvecklingen.

Snabbladdningsstation Preem