Fortum: Genomför backloading skyndsamt

Fortum välkomnar beslutet av EU-parlamentets ENVI-utskott att godkänna sparade utsläppsrätter som en del av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, ETS (Emissions Trading System).

– Beslutet är en positiv politisk signal om att EU står enat bakom systemet för utsläppshandel. Nu hoppas vi bara att såväl EU-parlamentet som rådet snabbt tar beslutet vidare. Just nu ligger så gott som samtliga marknadsbaserade investeringar inom EU på is på grund av rådande osäkerhet kring framtidens energi- och klimatpolitik. I denna situation behövs snabba signaler för att få fart på handeln och få ett pris på koldioxid. Beslutet att tillåta sparade utsläppsrätter är ett första, blygsamt steg. Vår önskan är att EU redan under den nuvarande kommissionens mandatperiod lanserar en ny målsättning för koldioxidutsläppen till 2030 och samtidigt initierar en strukturell reform av systemet för utsläppshandel, säger Fortums CFO Markus Rauramo.

Om en effektiv implementering av ETS-systemet uteblir, befarar Fortum att det i stället ersätts av alternativa – och dyrare – nationella system och regelverk. Risken är då att den interna energimarknaden ytterligare fragmenteras. Om systemet med handel för utsläppsrätter urvattnas är risken stor att de enskilda europeiska länderna inför egna regelverk om handel med utsläppsrätter och andra styrmedel, skatter och klimatåtgärder. En sådan utveckling gynnar varken samhället som helhet eller den enskilda konsumenten.

För mer information, kontakta gärna: Birgitta Resvik, chef för Fortums samhällskontakter, 070 – 593 81 61
Fredrik Karlsson, kommunikationschef, Fortum Skandinavien, 076 – 866 77 25