Fortum har anmälts för miljöbrott i Ockelbo

Fortum har blivit polisanmälda för att en av våra entreprenörer inte har tagit bort överblivna stolpar efter ett avslutat förbättringsarbete på elnätet i Ockelbo. Stolparna kan innehålla kreosot, vilket är ett godkänt impregneringsmedel i trästolpar men som självklart inte ska ligga kvar efter att ett projekt är klart.

– Vi tar det här på största allvar. Nu avvaktar vi polisens arbete och sedan kommer vi naturligtvis att ta bort stolparna så fort som möjligt. Miljöfrågor är viktiga för oss och vi kommer även att ta upp det här med våra entreprenörer för att säkerställa att det inte sker igen, säger Anders Öberg, ansvarig för Fortums elnät på landsbygden.


För mer information kontakta,

Anders Öberg, ansvarig för Fortums elnät på landsbygden, tfn 072-525 82 60
Carola Hjerthén, kommunikatör Fortum Distribution, tfn 070-641 55 27