Fortum har fått tillstånd att modernisera Bergvik vattenkraftverk

Den 31 maj meddelade mark och miljödomstolen i Östersund att Fortum får tillstånd att genomföra de åtgärder för att förnya Bergvik vattenkraftverk i Söderhamns kommun som företaget ansökt om. Projektet innebär att Fortum kommer att byta ut de befintliga turbinerna mot nya turbiner.

Bergvik vattenkraftverk är placerat i Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket togs i drift 1961, och har bidragit till Sveriges förnybara energiproduktion sedan dess. Nu är det dags för Fortum att förnya kraftverket så att det kan fortsätta att vara en del av det moderna energisystemet även långt in i framtiden.

-Det känns naturligtvis väldigt viktigt att vi får tillstånd att genomföra detta projekt. Att modernisera Bergvik kommer att innebära att vi kan producera mer förnybar el till Sverige. När vi skall bygga det framtida hållbara energisystemet är det avgörande att vi kan utveckla och modernisera vår svenska vattenkraft, säger Martin Lindström, chef för Fortums vattenkraftanläggningar.

Mark och miljödomstolens dom ger Fortum tillstånd att byta de två befintliga Kaplanturbinerna mot två nya turbiner av samma sort. De nya turbinerna kommer att ha en slukförmåga på 150m3/s vardera, att jämför med dagens 120 m3/s vardera.

Vid byte av turbinerna kommer de nya att utformas så att mängden olja som krävs i drift minimeras, och oljan som används kommer att vara miljöanpassad. Det betyder en olja som är biologiskt nedbrytbar och inte giftig för vattenorganismer.

Arbetet kan komma att inledas efter det att domen vunnit laga kraft.

För mer information, kontakta gärna
Martin Lindström, chef för Fortums vattenkraftsanläggningar, tfn 070-283 83 96
Per-Oscar Hedman, presschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45