Fortum har genomfört framgångsrika tester för utfasning av fossilt bränsle

Testet med ökad inblandning av biobränsle på Värtaverket inleddes den 10 maj och avslutades den 16 maj. Eva-Katrin Lindman som är forskningschef på Fortum Värme berättar:
–  Vi startade testet på måndagen genom att blanda i  15 procent olivkärnekross i kolet. Under onsdagen ökades inblandningsgraden av olivkärnekross till 19 procent för att under fredagen den 14 maj ökas ytterligare till 21vikt procent. Under söndagen avslutades testet. Den första utvärderingen visar ett bra resultat. Driftledningen har konstaterat att produktionen har fungerat helt normalt med naturliga variationer under provperioden.
Ett omfattande analysarbete återstår men så här långt ser Fortum mycket positivt på resultaten från testet. Till år 2015 ska hälften av de totalt 13% fossila bränslen som användsvara ersatta med biomassa och bara ett år senare  2016, planeras för att ett nytt bioeldat kraftvärmeverk ska vara på plats vid Värtan. Ambitionen på sikt är att helt fasa ut fossila bränslen.
Se länk för planen i sin helhet http://media.fortum.se/blogpost/2009/11/ (http://media.fortum.se/blogpost/2009/11/)

,

För ytterligare information vänligen kontakta;
Jens Bjöörn, kommunikationschef tel: 0702-98 41 25