Fortum i Almedalen – onsdag den 2 juli

På onsdagen hade Fortum sina sista aktiviteter på årets Almedalen och det var fortsatt högt tempo med möten mellan Fortummedarbetare och opinionsbildare, både inofficiella och officiella. Vi inledde dagen med ett stort seminarium med Fortums vd Tapio Kuula, se länk, på förmiddagen. Dagen avslutades med komikern Özz Nujens utfrågning av moderaternas energipolitiskiske talesperson. Nedan ett urval av aktiviteterna däremellan.

Almedalen 2 juli

Anders Egelrud, vd Fortum Värme, blev idag utfrågad om hans klimat- och hållbarhetsengagemang av Sofia Arkelsten (m) och Jens Holm (v) vid Hagainitiativets arrangemang hos Löfbergs Lila. Han poängterade bland annat att vi väljer förnybart och återvunnet och investerar 4,5 miljarder på biokraftvärme för att fasa ut det sista fossila bränslet i fjärrvärmeproduktionen på ett ansvarsfullt sätt. Med ansvarsfullt sätt menade han att den produktion som stängs ska ersättas av förnybar och inte bara flyttas till annan fossil produktion i Europa. Han tog även upp hur viktigt det är att ta vara på restvärme i samhället – ett initiativ som Fortum Värme arbetar hårt med genom sin nya affärsmodell Öppen Fjärrvärme, och att det behöver tas ett bredare grepp om energiskatt för datahallar och se till att restvärmen från dessa återvinns. 

Prisutdelning

Det är även prisutdelningar i Almedalen. Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter Fortums Sverige, fick förmånen att dela ut Transportgruppens miljöpris, Pegasuspriset . Vinnaren blev  Svebol Logistics AB  med motiveringen ”skapar föredömligt arbete och hållbara investeringar med brett fokus där även buller beaktas. Dessutom visar miljösatsningar skapar tillväxt och inte minst engagemang bland anställda”.

Özz frågestund 2 juli

Blue Charm lockade många som ville se Özz Nujen samtala ”energifrågor med glimten i ögat” med Lars Hjälmered, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson(m). Lars medgav att han varit nervös inför utfrågningen men klarade ändå av Özz luriga frågor. Kärnkraftens hållbarhet  var i fokus liksom Vattenfalls kolkraft i Tyskland och köp av Nuon. Vad tar regeringen för ansvar undrade Özz. Summa summarum kommer Özz inte rösta på varken Lars, Jennie eller Per Bolund. Özz kommer självklart rösta på sig själv!

Fler bilder från onsdagen:

Prisutdelning

Özz frågestund 2 juli

Özz frågestund 2 juli

Özz frågestund 2 juli

Özz frågestund 2 juli

Özz frågestund 2 juli