Fortum i Almedalen – tisdag den 1 juli

Almedalen 1 juli

Fortum gjorde sin röst hörd på många platser under tisdagens Almedalen. Vi debatterade, uttalade oss som experter, ifrågasatte, tyckte till och drev på.

Almedalen 1 juli

IVA: IT skapar framtidens smarta energisystem – när dina prylar pratar med varandra
”IT har varit en viktig del för att förbättra vår kundnöjdhet. Vi har tagit fram allt från appar, displayer, sms som gör att det är möjligt att följa den egna förbrukningen”, sa Peter Strannegård från Fortum när han satt i panelen på Sust. Där diskuterades hur sakernas nät växer samman, närmare bestämt energinät och informationsnätverk, och om det skapar förutsättningar för energieffektivisering. ”Utmaningen är inte att finna nya lösningar, utan att använda de som redan finns på ett smart sätt”, sa bland annat Anna-Karin Hatt.

Almedalen 1 juli

Hagainitiativet: Näringslivet vill se mer action i klimatfrågan – vad säger politikerna?
Anders Egelrud, vd Fortum Värme, deltog i panelen på Hagainitiativets seminarium där politikerna fick höra vad som krävdes för att näringslivets konkreta möjligheter rörande klimatomställningen ska bli verklighet. ”Politikerna behöver underlätta för datahallar att lokaliseras där deras värme gör nytta i städer och inte i skogen”, efterlyste Anders Egelrud, vd Fortum Värme, när han presenterade hur fjärrvärmen är en del av klimatomställningen och särskilt Öppen Fjärrvärme. Med Öppen Fjärrvärme kan kunder sälja in överskottsvärme på nätet för att öka återvinningen i energisystemet.

Almedalen 1 juli

Pöyri: Utmaningar för Europas elmarknad – drivs utvecklingen åt rätt håll av EU-kommissionens 2030-mål?
FoU-ansvarige Göran Hult deltog på Pöyrys seminarium där EU-kommissionens målsättningar för år 2030 var i fokus. Göran belyste de kommande utmaningarna ur ett FoU-perspektiv. Göran slog fast att energieffektivitet är en internationell angelägenhet och att USA kan göra mer. Dessutom krävs stora investeringar för att lösa klimatproblemet med de ändliga resurserna. Ur ett FoU-perspektiv är det viktigt att politiker är långsiktiga, men att de sällan är så långsiktiga i sina beslut som energibolagen.

Almedalen 1 juli

Greenpeace: Hur påverkas Sveriges energisäkerhet av säkerhetskrisen i Ukraina?
Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter i Sverige, Fortum, deltog på Greenpeace seminarium ”Hur påverkas Sveriges energisäkerhet av säkerhetskrisen i Ukraina?”. En av frågorna som diskuterades var hur Ukraina-krisen och dess inverkan på EU:s mål för energi och klimat till 2030. Birgitta betonade att det är viktigt att sätta tuffa klimatmål och få utsläppsrättssystemet att fungera trots krisen. Som representant för ett stort energibolag och den roll de spelar för de politiska beslut som fattas fick Birgitta även svara på frågor om kärnkraften.

 

Fler bilder från tisdagen:

Almedalen 1 juli

Almedalen 1 juli

Almedalen 1 juli

Almedalen 1 juli