Fortum i samarbete med Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät har utsett Spring by Fortum till svenskt pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager. Projektet syftar till att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet.

Lösningen skapas genom att aggregera UPS-batteri kapacitet på 0,1 MW i Sverige. Den gör det även möjligt för stora elkunder att snabbt kunna bidra till att balansera frekvensen i elnätet enligt Svenska Kraftnäts behov.

-Serverhallar är särskilt intressanta eftersom dessa är ständigt anslutna till elnätet och utgör en globalt växande andel av elanvändningen. Dessutom är de beroende av en jämn elkvalitet och har därför ofta behov av batterier som reserv, Janne Happonen, chef för Spring by Fortum.

Fortum har tillsammans med Eaton, en av världens ledande UPS-leverantörer utvecklat en lösning för serverhallar, som använder Eatons UPS-system för frekvensstyrning i realtid. Under pilotprojektet kommer Fortum att använda sig av dessa system genom att erbjuda flexibel användning av batterierna till Svenska Kraftnät då frekvensen i elnätet faller under en viss nivå.

-Att använda UPS-system och deras batterier, som normalt används för avbrottsfri kraftförsörjning i serverhallar, innebär både en kommersiell möjlighet för kunden och bidrar till ett mer flexibelt elsystem, säger Ilari Alaperä, affärsutvecklingschef på Fortum.

Reaktionshastigheten på de kontrollerade UPS-batterierna kommer att vara kortare än fem sekunder och lösningen klarar av att stötta nätet med såväl upp- som nedreglering, även om projektet bara fokuserar på att testa uppreglering. Pilotprojektet kommer att inledas under första kvartalet 2018 och Fortum önskar att den växande marknaden för serverhallar i Stockholmsområdet ska kunna delta fullt ut i en kommande marknad för Frekvensstyrd Störningsreserv (FCR-D).

För mer information, kontakta gärna
Ilari Alaperä, affärsutvecklingschef på Fortum, tfn +358 40 688 55 59.
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070 214 75 45