Fortum inleder samarbete för utveckling av vågkraft i Storbritannien

Fortum har tecknat ett leasingavtal med brittiska Wave Hub för att testa vågkraftslösningar utanför Cornwalls kust. Avtalet ger Fortum nya möjligheter att snabbt ta avancerade fullskaliga vågenergiomvandlare i bruk i havsmiljö.


Fortum anser att en övergång till en solekonomi där all energi produceras enbart från förnybara energikällor på sikt är nödvändig, men att denna kommer att ske gradvis. Vågkraft är ett outtömligt och utsläppsfritt energislag och kan få en viktig roll i framtiden. Därför är vågkraft också ett centralt fokusområde för Fortums forskning och utveckling.

Wave Hub-anläggningen ger Fortum en unik möjlighet att testa vågenergiomvandlare i en gynnsam havsmiljö. Anläggningen är godkänd, färdigbyggd och nätansluten, vilket kraftigt minskar den tid det tar att få utrustningen på plats i vattnet. Wave Hubs testbädd kan klara en produktion på upp till 10 megawatt (MW).

– Mer ”plug and play” än så här blir det knappast inom utvecklingen av vågenergiproduktion. Anläggningen har redan allt vi behöver för att kunna inleda testerna, säger Fortums Chief Technology Officer Heli Antila, PhD. Wave Hub har stöttat vår projektutveckling från första början, och det är viktigt eftersom det här är en testmiljö, fortsätter Antila.

– En vågkraftslösning som vi håller på att utvärdera för att eventuellt testa på anläggningen är The Penguin, som har utvecklats av det finska vågenergiföretaget Wello, säger Heli Antila. Tekniken bygger på farkoster som flyter på vattnet och fångar upp rörelseenergin, vilken sedan omvandlas till elenergi, och det krävs endast minimal förankring i havsbotten, avslutar hon.

Information till redaktörer om Fortums vågkraftsutveckling:

Fortum har arbetat aktivt med utveckling av vågenergi sedan 2007 och har deltagit i utvecklingen av flera tekniska lösningar. En av dessa är finska AW-Energys WaveRoller™, en teknik som framgångsrikt har testats utanför Portugals kust. I fjol ingick Fortum även ett samarbetsavtal med det franska havsteknikföretaget DCNS om att fortsätta testa och vidareutveckla AW-Energys lösning utanför Bretagne.

I Sverige pågår ett samarbete mellan Fortum och Seabased AB om att bygga en vågkraftspark med en effekt på runt 10 MW i Sotenäs kommun på Västkusten. Vågkraftsparken är ett av världens största demonstrationsprojekt på området och kommer att börja producera energi under 2014. Den teknik som främst används i Sverige är Seabaseds linjära generatorer som förankras I havsbotten.

Det nya avtalet med Wave Hub blir ännu ett steg i Fortums ambition att testa ny, lovande vågkraftsteknik för att utveckla ny förnybar energi för nästa generation.

För mer information:
Heli Antila CTO, heli.antila@fortum.com, +358405717188
Claire Gibson, Managing Director, Wave Hub Limited, + 44 (0) 1736 800290