Fortum investerar i Boden – bygger materialhanteringsanläggning

Fortum Waste Solutions förvärvar 25 hektar mark i Boden för att bygga en materialhanteringsanläggning för material som ska tas ur kretsloppet. Boden, som genomfört flera satsningar inom miljöteknik och avfallshantering de senaste åren, kommer att spela en viktig roll för Fortum i utvecklingen av dess verksamhet i norra Sverige.

-Jag är glad för att vi tillsammans med Bodens kommun jobbar för att få en lösning på plats som gör det möjlighet för staden att få till en långsiktig lösning för slutförvaring av ämnen som ska tas bort ur kretsloppet samtidigt som möjligheterna till en ökad återvinning kraftigt förbättras, säger Hanna Eriksen, Sverigechef för Fortums avfalls- och återvinningsverksamhet Fortum Waste Solutions AB.

Den nya anläggningen kommer att etableras intill Boden Cleantech Center vid Brännkläppen och utbyggnaden sker i steg om totalt 25 hektar. Tekniken för att återvinna mer material ur det avfall som samhället producerar utvecklas hela tiden, samtidigt som det är viktigt att helt plocka bort vissa ämnen ur kretsloppet. Anläggningen i Boden blir ett välkommet och välbehövligt tillskott för hela regionen.

– Bodens kommun fortsätter att attrahera externa aktörer som vill etablera sig här hos oss vilket är positivt för Bodens fortsatta tillväxt. När det dessutom handlar om en rejäl förstärkning och utveckling av vårt redan framgångsrika miljöteknikarbete känns det extra glädjande, säger Claes Nordmark, kommunalråd (S).

Om Bodens kommun
Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. 2018 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv. www.boden.se

Om Fortum Waste Solutions
Fortum Waste Solutions är en del av Fortum Recycling and Waste Solutions som erbjuder lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering av avfall samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Fortum Recycling and Waste Solutions finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här arbetar närmare 650 personer av Fortums totalt 8000 medarbetare.

För mer information, kontakta:
Hanna Eriksen, Sverigechef för Fortum Waste Solutions, hanna.eriksen@fortum.se, 070-375 88 06
Per-Oscar Hedman, kommunikationschef Sverige, Fortum, per-oscar.hedman@fortum.com, 070 214 75 45

Thomas Fägerman, affärsutvecklare, Boden Business Park, thomas@bodenbusinesspark.se, 070-56 09 777
Claes Nordmark, kommunalråd, Bodens kommun, claes.nordmark@boden.se, 0921-62 111
Mats Berg, kommun- och näringslivschef, Bodens kommun, mats.berg@boden.se, 0921-62 110