Fortum investerar i Ljusne Strömmar för att klara högre förväntade flöden

Under sommaren 2016 inleder Fortum dammsäkerhetsarbeten vid Ljusne Strömmars kraftverk. Ljusne Strömmar ligger i nedre Ljusnan i Söderhamns kommun. Kraftverket byggdes 1945, och nu är det dags för 70 åringen att få en investering på ca 80 miljoner för att anpassa dammsäkerheten till de högre flöden vi förväntar oss i framtiden. Arbetet beräknas vara klart 2018.

I runt 70 år har Ljusne Strömmars kraftstation försett Sverige och Norden med förnybar energi, och nu skall Fortum och den andra delägaren Holmen Energi (7,4% ägarskap) säkerställa att kraftverket kan fortsätta in i framtiden. De åtgärder som skall genomföras innefattar en ombyggnad av flottningsutskovet, åtgärder för att förhindra erosion, samt renovering av befintliga utskovsluckor.

– Säkerheten vid våra kraftverksdammar är hög och nu höjer vi den ytterligare och säkerställer dammens funktion. Den pågående klimatförändringen gör att vi måste räkna med att klara av högre flöden i framtiden, och med denna investering ökar vi avbördningsförmågan vid Ljusne Strömmar. Samtidigt förbättrar vi arbetsmiljön för våra anställda, säger Fortums Hans Bjerhag som ansvarar för projektet.

Denna typ av projekt säkerställer att Sveriges vattenkraft står redo att leverera elektricitet till alla elkunder i Norden även under lång tid framöver. När samhället nu ställer om mot ett förnybart system så är det avgörande att vattenkraften, som den enskilt viktigaste förnybara energikällan, står redo både med produktion av el men även sin förmåga att reglera övriga förnybara och väderberoende energikällor.

– Anläggningar som Ljusne Strömmar har varit helt avgörande för att göra Sverige till en modern industrialiserad välfärdsstat. Genom att modernisera anläggningarna säkerställer vi att de kan fortsätta att vara en del av det förnybara energisystem som nu växer fram. Detta innebär att våra kunder även i fortsättningen kan få ren och säker el, fortsätter Hans Bjerhag.

Arbetena beräknas vara färdiga hösten 2018.

För mer information, kontakta
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45