Fortum investerar i nytt kraftverk för avfallsförbränning i Litauen

Fortum bygger ett nytt kraftvärmeverk i Klaipeda i Litauen. Värdet av investeringen är cirka 140 miljoner euro. En överenskommelse om inköp av huvudutrustningen är nu klar och kraftverket kommer att vara färdigt att tas i drift i januari 2013.

I det nya kraftverket kommer kommunalt avfall, industriavfall och biomassa att användas som bränsle. Produktionskapaciteten kommer att ligga på runt 50 megawatt (MW) värme och 20 MW el. Fjärrvärmen kommer att säljas till Klaipedos Energija och elen kommer att säljas till det nationella elnätet.

Värmeproduktionen i anläggningen kommer att ersätta produktionen i Klaipedos Energijas gamla naturgaseldade kraftverk. Övergången till kraftvärmeproduktion kommer att öka energieffektiviteten avsevärt jämfört med den separata värmeproduktionen. Dessutom kommer koldioxidutsläppen från värmeproduktionen i området att reduceras väsentligt.

Kraftverket är det första i Baltikum där avfall omvandlas till energi och det kommer att utgöra en viktig komponent i avfallshanteringen i området kring Klaipeda genom att det minskar behovet betydligt av att föra avfall till soptippen.

– Investeringen utgör en viktig del av vår strategi att växa inom kraftvärmeproduktionen och är ytterligare ett steg i vår tillväxt i Östersjöområdet. Fortum är ett av de ledande företagen inom miljövänlig och högeffektiv kraftvärmeproduktion och det ledande företaget i Norden på att nyttja avfallsförbränning till energiproduktion. Vi är glada att vi nu kan använda oss av all denna kunskap i Litauen, säger Jaakko Vähä-Piikkiö, VP för Östersjöområdet på Fortum.

Fortum Corporation
Corporate Communications

Ytterligare information:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Vice President, Östersjöområdet, Fortum, Heat-divisionen, tel. +358 50 453 2009