Fortum investerar i vågkraftsutveckling

Fortum har förvärvat en andel på 8,4 % i AW-Energy, ett finskt vågkraftteknikföretag. Investeringen är ett steg i Fortums strategi att delta i forskning kring, och utveckling av, klimatvänlig teknik för energiproduktion.

AW-Energys innovation WaveRoller är en patenterad produkt utformad för utvinning av el ur havsvågor. Äldre vågkraftteknik har i huvudsak utvunnit energi från rörelser vid havsytan, men WaveRoller är den första tekniska lösningen för utnyttjande av vågrörelser nära havsbottnen. De stora fördelarna med denna teknik är motståndskraft mot stormar, frånvaro av störande synintryck och den så gott som totala ljudlösheten.

AW-Energy grundades år 2002 och företaget testar för närvarande WaveRoller vid Peniche i Portugal med en enhet på 10 kW. Målet är att implementera ett pilotkraftverk på 1 MW för elleveranser till elnätet i Portugal under 2008–09.

– Som en ledande kraftproducent i Norden och Östersjöområdet är det vårt ansvar att vara med och lösa problemet med klimatförändringen – inte vara en del av det. Att utveckla och investera i lovande ny, koldioxidfri teknik för energiproduktion är ett sätt att ta detta ansvar, säger Petra Lundström, Technology Manager, Fortum.

– Enligt en uppskattning har vågkraft potential att bidra med upp till 10 % av det globala elbehovet utan att ge några som helst koldioxidutsläpp. Dessutom är de kustnära bottenvågrörelser som WaveRoller utnyttjar rikt förekommande vilket gör att det finns mängder av lämpliga anläggningsplatser längs världens kuster. Vi är väldigt glada att Fortum tar denna potential på allvar och vi ser fram emot deras bidrag till utvecklingen av vårt företag, säger Tuomo Hyysalo, vd på AW-Energy.

Fortum, en av Europas elproducenter med lägst utsläpp, är involverat i flera forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar energiproduktion. Dessa forsknings- och utvecklingsprogram innefattar ren kol- och gasteknik, ny bioenergiteknik samt framtida elproduktionstekniker. Investeringen i vågkraft är ett konkret exempel på detta.

Mer information om AW-Energi och WaveRoller finns på: www.aw-energy.com

Ytterligare information:
Petra Lundström, Technology Manager, Fortum, +358 10 45 35422
Tuomo Hyysalo, CEO, AW-Energy, +358 40 55 94432
Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, tel: 08-671 7134, mobil; 0703 445 332

Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi tar ett stort ansvar för att säkra en hållbar utveckling av energirelaterade tjänster – idag och i framtiden.

Under 2006 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,4 miljarder euro. Koncernen har cirka 8 100 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingsforsbörsen. Ytterligare information: www.fortum.se.