Fortum kommenterar ministermötet om anvisningsavtal

Fortum var ett av sex elbolag som var inbjudna till möte med energiministern Anna-Karin Hatt. Även konsumentorganisationer samt branschorganisationer närvarade. Syftet med mötet var främst att diskutera hur kunderna kan bli mer aktiva och välja elavtal som är mer fördelaktiga än de s k anvisningsavtal som kunder hamnar i om de inte gör ett aktivt val. Energimarknadsinspektionen har i en rapport beräknat att konsumenterna senaste året betalar 1,3 miljarder ”för mycket” jämfört med om de hade gjort ett aktivt val.

Fredrik Landahl, vd för Fortum Markets, vårt elhandelsbolag, var en av representanterna för företagen som beskrev hur anvisningskunderna informeras idag. Alla kunder informeras via brev i samband med att man flyttar in, därefter kontaktas kunderna ofta även via telefon och/eller ytterligare brevutskick. De flesta bolagen informerar via olika kanaler om vikten av att göra ett aktivt val.

Det fanns en konsensus kring bordet att det trots dessa informationsinsatser tyvärr finns ett antal kunder som inte agerar. En annan slutsats var att vi som företag kan bli ännu tydligare i vårt språkbruk för att underlätta för kunden. Tyvärr verkar inte energiministern lyssnat till det arbete branschen gjort och gör, utan kommentaren efter mötet blev fortsatt att företagen är ”dåliga på att informera”. Men självklart tar vi oss an utmaningen att bli ännu bättre.

Fortum framförde ytterligare fakta för att nyansera bilden kring hur kunderna påverkas av anvisningsavtalen. Exempelvis har mer än 90 procent av alla Fortums kunder som flyttar gjort ett aktivt val under de första året efter att de flyttat in. Av de kunder som i dag har anvisningsavtal så bor mer än 80 procent i lägenhet och de kan i dagsläget tjäna cirka 40 kronor per månad genom att göra ett aktivt val om de väljer ett fast pris 1 år. Detta skiljer sig således markant ifrån de tusentals kronor som energiministern talar om. Och det skulle kunna vara en av förklaringarna till att det finns kunder som inte byter till ett avtalspris.

En del företag ger anvisningskunder ett rörligt prisavtal med högre påslag än om kunden hade gjort ett aktivt avtal. Det kan låta som en bra lösning, men vi ska då veta att ett rörligt avtal alltid medför en större risk för kraftiga prisförändringar jämfört med att ligga kvar i ett anvisningsavtal, där alla prisförändringar enligt lag måste informeras två månader i förväg.

Vi vill att de som gör ett aktivt val att vara kunder hos Fortum skall göra en bra affär och därmed stanna kvar. Det innebär även en bättre affär för Fortum. Merparten av kunder som anvisas till ett elhandelbolag har flyttat och i samband med detta inte gjort ett aktivt val att behålla eller teckna ett nytt elavtal. För Fortums del är det enbart i samband med flytt kunder erhåller ett sådant avtal. Flyttande kunder har vi också identifierat som en av våra viktigaste målgrupper och vi lägger stort fokus på att få dessa kunder att aktivt välja Fortum. Den senaste tiden har vi till exempel genomfört en stor reklamkampanj och vi hjälper även våra kunder dygnet runt, alla dagar i veckan via vår kundservice. Vi hoppas självklart att detta ska resultera i att ännu fler aktivt väljer ett elavtal med Fortum.