Fortum kommenterar Nils Holgersson-rapporten 2014

Årets Nils Holgersson-rapport, där elnätspriset i landets kommuner jämförs, visar precis som tidigare på fortsatta skillnader mellan olika delar av landet. Skillnaderna beror framför allt på om man bor i ett nätområde som enbart består av tätort eller om området också omfattar en stor del glesbygd. För att förenkla och förbättra för våra kunder har vi ansökt om att få utjämna priserna mellan våra nätområden.

Dagens regelverk för elnätsföretagen säger att varje elnätsområde ska bära sina egna kostnader. Det leder till stora skillnader mellan tätorter och glesbygd. Det är just detta som syns i Nils Holgersson-rapporten. Vårt elnät i Värmland och Skaraborg består av nästan bara glesbygd och i den här rapporten jämförs det med elnät i tätorter, där kostnaderna automatiskt blir lägre per kund, berättar Bengt Johansson, ansvarig för affärsutveckling på Fortums elnätsbolag.

Andra branscher som på många sätt har samma situation som vi har tillämpar inte samma princip, utan har samma prislista för alla kunder, oavsett var i landet de bor. Exempelvis mobiloperatörerna.

Vi tycker att det vore enklare och bättre både för våra kunder och för oss med samma pris för alla. Vi har därför ansökt hos vår tillsynsmyndighet Energimarknadsinspektionen om att få utjämna priserna mellan våra elnätsområden i stad och glesbygd, så att alla kunder får samma pris. Vi hoppas på ett positivt beslut, avslutar Bengt Johansson.

Läs även Bengts blogg, om hur han ser på elnätens utveckling i ett energisystem i förändring: http://media.fortum.se/blogpost/forvantningarna-pa-elnaten-utvecklas-standigt/

För mer information, kontakta gärna:
Bengt Johansson, ansvarig för affärsutveckling på Fortum Distribution 070-654 11 97
Jonatan Björck, kommunikatör på Fortum Distribution 072-56 15 416