Fortum köper kärnbränsle till Lovisa från ryska TVEL-koncernen

Pressmeddelande

Fortum kommer från och med 2008 att köpa allt kärnbränsle till kärnkraftverket i Lovisa från den ryska TVEL-koncernen. Avtalet omfattar alla kärnbränsleleveranser till Lovisa under båda reaktorernas återstående driftstid. Överenskommelsen med TVEL föregicks av en internationell upphandling som Fortum anordnade.

Ryskt kärnbränsle har levererats till Lovisa under hela den 30 åriga tid som kärnkraftverket varit i drift. TVEL-koncernen har varit en av leverantörerna.

”Samarbetet med de ryska kärnbränsleleverantörerna har fungerat bra och vi är mycket nöjda med det nya leveransavtalet. Genom avtalet säkrar vi en konkurrenskraftig bränsleförsörjning för Lovisa under hela den återstående driftstiden”, säger direktör Tapio Kuula.

TVEL-koncernen är Rysslands ledande kärnbränsleproducent. Koncernen levererar bränsle till 73 reaktorer i Ryssland och exporterar till 13 länder.

Fortum Abp
Koncernkommunikation

Ytterligare information:
Harri Tuomisto, verkställande direktör, Fortum Nuclear Services Oy, +358 50 45 32464