Fortum: Lägre nivåer i Skagern tidigare än vanligt men inte större än normalt

Kontrollutrustningen i Gullspångskraftverk behöver bytas ut. Under det arbetet kommer kraftverket vara avstängt. Fortum vill inte riskera att Gullspångslaxens lekgrus nedströms spolas bort om det kommer höga flöden under vårfloden. Därför har sjön Skagern börjat sänkas av inför att arbetet med Gullspångs kraftverk påbörjas den 2 maj. Den praktiska konsekvensen för boende runt sjön är att det i praktiken blir som vanligt – fast med en månads förskjutning, under förutsättningen att det är normal nederbörd under försommaren

-Vi räknar med att vattennivåerna kommer vara tillbaka på normala nivåer när arbetet med Gullspångs kraftverk är klart i mitten av juli. Hur snabb ökningen kommer vi kunna ge en prognos på i slutet av april, säger Claes Kjörk, ansvarig för vattenreglering hos Fortum.

Med start den 2 maj och 10 veckor framåt kommer Gullspångs kraftverk vara avstängt för en total upprusning av kontrollutrustning i kraftverket. Det innebär att inget vatten kan tappas genom kraftverkets turbiner. De vattenmängder som enligt vattendomen måste gå i älven tappas då genom luckor i dammen och det innebär att tappningen genom luckorna ökar från ca 3 m3/s till ca 9 m3/s.

Större flöden än detta riskerar att spola bort lekgruset för Gullspångslaxen, därför har Fortum valt att inför arbetet sänka av Skagern så att vattennivåerna ska nå dämningsgränsen utan att det behöver tappas mer under tiden. De planerade nivåerna och tappningarna följer gällande vattendom. Variationer på vattennivån i denna storleksordning förekommer regelbundet i Skagern inför vårfloden, skillnaden är att det nu kommer en månad tidigare.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-2147545