Fortum levererar Nordens största solspanelsystem åt finska detaljhandelsjätten S-ryhmä

Intresset för solkraft ökar och nya affärslösningar växer fram. Senast i raden är affären med den finska detaljhandelskedjan S-ryhmä där Fortum ansvarar för såväl installation som drift och underhåll av anläggningen på 10 MW vilken monteras på ett 40-tal fastigheter. S-ryhmäs behov följer ovanligt väl den säsongsvariation solkraften har på våra breddgrader, något som gör lösningen mycket attraktiv. Sommartid väntas den ge en hög grad av självförsörjning. Installerad kommer anläggningen utgöra en femtedel av Finlands totala solkraftskapacitet.

Lösningen som S-ryhmä valt, SolarPlus, omfattar installation, drift och underhåll av solpanelerna. Den har dessutom stora utvecklingsmöjligheter då man i samma system kan koppla på andra smarta lösningar som Fortum Charge & Drives laddinfrastruktur, och lösningar för efterfrågeflexibilitet mm.

Tjänsten SolarPlus visar tydligt hur energisystemet förändras. Teknisk utveckling och värderingsförändringar får fler att satsa på decentraliserad produktion med målet att bli i vart fall periodvis helt självförsörjande, en utveckling som samtidigt driver på utvecklingen av ökad efterfrågeflexibilitet och energilager. Genom att även integrera laddinfrastrukturen skapas ytterligare möjligheter för balanseringstjänster, ett område som växer i takt med ökande andelar väderberoende produktion. Det är en utveckling som vi åstadkomma tillsammans med våra kunder.

Mer information
Juha Ruokonen, Project Manager, Fortum, juha.ruokonen@fortum.com, tel. +358 400918322
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, per-oscar.hedman@fortum.com, tel +46 702147545