Fortum lyser upp under Earth Hour – 100 solcellsdrivna lampor delas ut till skolbarn i Kenya

I samband med Earth Hour har branschorganisationen Svensk Energi utmanat företagen i elbranschen att lysa upp tillvaron för skolbarn i Kenya. Detta för att synliggöra att det verkliga problemet i många delar av världen snarast är att de inte har några lampor att släcka. Att använda energi så effektivt som möjligt är centralt för en hållbar framtid i alla delar av världen – både i dag och för kommande generationer. Tillgången till el och energi är nödvändig för att skapa en bättre, hållbar framtid.

Fortum delar liksom tidigare år ut 100 solcellsdrivna lampor till skolor i områden i Kenya som saknar teknisk och elektrisk infrastruktur.
– Fortum uppmärksammar också i år Earth Hour, som ett tillfälle att diskutera globala utmaningar som klimatfrågan och hållbar energi. Att vi deltar i branschens insamling till solcellsdrivna lampor handlar om att lyfta fram elens betydelse för välfärd och utveckling samtidigt som vi visar den teknikrevolution som pågår. Elektrifiering och belysning är inte ett bekymmer utan löser en mängd problem – det gäller dock att framställa el med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Fredrik Karlsson, Fortums kommunikationschef i Skandinavien.
Givewatts är hjälporganisationen som producerar och delar ut solcellsdrivna lampor på flera håll i Afrika. Lamporna är samtidigt både avancerade och hållbara och delas ut till skolor som i sin tur delar ut dem till skolbarnen, för att de ska ha bättre möjlighet att läsa läxor och göra sitt skolarbete efter mörkrets inbrott. Så här långt har det visat sig ha tydliga och mätbara resultat i form av t ex:

· 50 procent av eleverna har fått högre betyg tack vare bättre möjligheter att studera.
· Sparade pengar för familjerna, som idag betalar dyrt för att köpa fotogen som bränsle till lampor. Upp till 40 procent av den disponibla inkomsten kan gå enbart till fotogen.
· Renare luft inomhus, eftersom varje solcellsdriven lampa eliminerar 200 kg koldioxid som en fotogenlampa släpper ut årligen.

Förutom att ladda lampor laddas även mobiltelefoner med solcellerna vilket möjliggör kommunikation, en annan viktig pusselbit för ett hållbart samhälle.

Läs gärna mer på www.givewatts.org

För mer information kontakta gärna: Fredrik Karlsson, kommunikationschef Fortum Skandinavien, tfn 076-686 67 725,
Christina Almgren, presschef, Fortum Sverige, 072-515 78 06