Fortum och Bonava i nytt samarbete kring det smarta hemmet

Fortum och Bonava har inlett ett kommersiellt samarbete för att vidareutveckla det smarta hemmet. Lösningen planeras att vara klar att installera i slutet av 2017 och både småhus och lägenheter omfattas av tekniksamarbetet. Samarbetet är ett resultat av pilotprojektet med Smart Energi i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där Bonava är ett av flera bostadsföretag som ingår.

-I det framtida energisystemet, där produktionen är till stor del väderberoende, blir det viktigare att styra sin användning till tider när det finns gott om energi. Det är tekniken som ska underlätta för hushållen att göra detta som utgör kärnan vårt nya samarbete, säger Rami Piik, ansvarig för smarta hemlösningar hos Fortum.

Det smarta hemmet innehåller energivisualisering och styrning av el, vatten, värme samt möjlighet att styra belysning, vitvaror och eluttag. Lösningen kommer dessutom att innehålla larm för inbrott, brand och översvämning. Med hjälp av en läsplatta på väggen, eller sin mobiltelefon, kommer användaren ha full koll på sitt hem samt kunna styra det.

-Smarta hemlösningarna är ytterligare ett steg i riktningen att skapa trivsamma hem och områden där det är enkelt att ha en hållbar livsstil. När konsumtionen spåras, analyseras och visualiseras blir det möjligt att effektivisera sin användning med tjugo procent , säger Rami Piik.

Implementering planeras i ett antal kommande Bonavaprojekt under Q4 2017 och bedömningen är att inom fem år så kommer alla nya bostäder att vara smarta på ett eller annat sätt.

För mer information kontakta:
Per-Oscar Hedman, presschef, Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45